KNOV Winkelmandje (0) Menu

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Gepubliceerd: 28 augustus 2013, laatste update: 22 juli 2014

Elke verloskundigenpraktijk met personeel in loondienst (verloskundigen, praktijkassistenten, echoscopisten) is wettelijk verplicht om te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en wordt schriftelijk vastgelegd. Dit is een wettelijke verplichting en is vastgelegd in de Arbowet.

Ook waardevol voor verloskundigenpraktijken zonder personeel

Ook voor verloskundigenpraktijken zonder personeel in loondienst kan de RI&E een waardevol instrument zijn voor de verbetering van de bedrijfsvoering rondom de veiligheid, gezondheid en welzijn.

Onderwerpen die in de RI&E terugkomen

 • Fysieke belasting
  Bijvoorbeeld: zijn de bevalbedden altijd op de juiste hoogte geplaatst? Of is de bureaustoel in hoogte verstelbaar?
 • Werktijden
  Bijvoorbeeld: zijn goede afspraken gemaakt over de achterwachtregeling? Wordt er na maximaal 5,5 uur spreekuur een half uur pauze gehouden?
 • Werkstress
  Bijvoorbeeld: is er voldoende personele bezetting? Kunnen medewerkers problemen in het werk in overleg met collega's of met de leidinggevende bespreken en oplossen?
 • Gevaarlijke stoffen en infectiepreventie
  Bijvoorbeeld: weet u hoe te handelen na een prikaccident? Zijn de medewerkers op de hoogte van de juiste wijze om de ampullen verdovingsvloeistoffen te breken?
 • Bedrijfshulpverlening
  Bijvoorbeeld: zijn er afspraken gemaakt over wat te doen bij brand?
 • Beeldschermwerk
  Bijvoorbeeld: zijn stoel en bureau juist ingesteld?
 • Klimaat, Geluid en Licht
  Bijvoorbeeld: is het binnenklimaat in de praktijk aangenaam? Is er voldoende verlichting?

Plan van aanpak

Een verplicht onderdeel van de RI&E is het opstellen van een plan van aanpak. In dit plan van aanpak geeft de werkgever aan binnen welke termijn de praktijk concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico's en wat deze maatregelen opleveren. Als u de ontwikkelde branche RI&E voor verloskundigenpraktijken doorloopt, resulteert dit in een plan van aanpak. Het is belangrijk om de RI&E actueel te houden. U wordt geadviseerd om één keer per 3 jaar de RI&E opnieuw in te vullen. Bij ingrijpende veranderingen, zoals een verhuizing of verbouwing, is het nodig om de RI&E eerder in te vullen.

Erkend

De KNOV RI&E methodiek is erkend. Dit betekent dat praktijken met minder dan 25 werknemers, de RI&E niet hoeven te laten toetsen. Wel moeten werknemers de risico-inventarisatie van hun organisatie kunnen inzien.

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid