KNOV Winkelmandje (0) Menu

Concentratie van zorg

Gepubliceerd: 28 augustus 2013, laatste update: 02 februari 2016

Spreiding en concentratie van acute verloskundige zorg

Voor de KNOV staat bij spreiding en concentratie van acute verloskundige zorg de continuïteit van zorg voor zwangeren altijd voorop. Spreiding van acute verloskundige zorg in Nederland is een belangrijk thema. Op dit moment lopen discussies over concentratie van verloskundige zorg bij verschillende streekziekenhuizen in het land. In totaal gaat het om ruim 20 regio’s waar de acute verloskundige zorg dreigt te verdwijnen, uitgezonderd van de situaties waar dit al is doorgevoerd.

De KNOV:

 • pleit voor geboortezorg waarin de continuïteit van zorg voor zwangeren gewaarborgd is en dat er voor de zwangere wat te kiezen valt, dat de zorg dichtbij en kwalitatief is én dat er in acute situaties een ziekenhuis in de buurt is
 • wil dat de ambulancenorm van 45 minuten voor de bereikbaarheid van de acute zorg, de standaard blijft
 • wil dat concentratie van zorg op landelijk, regionaal en lokaal niveau in goed overleg gebeurt met verloskundigen en alle betrokken verloskundige zorgverleners. Zo blijven we samen de kwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid garanderen.

Zorg voor tijdige inspraak

De minister van VWS heeft aangegeven dat bestuurders van ziekenhuizen en zorgverzekeraars een zorgvuldige procedure moeten volgen als er een voornemen tot sluiten is. Dit betekent dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars geen besluiten mogen nemen, laat staan stappen zetten zonder dat de randvoorwaarden voor de continuïteit van veilige verloskundige zorg met de verloskundigen is overeengekomen. Verloskundigen hebben tijd nodig om goede afspraken te maken en randvoorwaarden goed te regelen.

KNOV-standpunt 'Spreiding en concentratie acute verloskundige zorg'

Het KNOV-standpunt 'Spreiding concentratie van acute verloskundige zorg' beschrijft de problematiek rondom concentratie van zorg en de gevaren hiervan. Download het standpunt 'Spreiding concentratie van acute verloskundige zorg'.

 • Standpunt 'Spreiding en concentratie acute verloskundige zorg' (231 KB alleen voor leden)

Stappenplan 'Bereikbaarheid verloskundige zorg'

Het stappenplan 'Bereikbaarheid verloskundige zorg' beschrijft in 8 stappen wat verloskundigen en kringen kunnen doen om de verloskundige zorg bereikbaar te houden. Het stappenplan is een handreiking om te bepalen op welke wijze dit traject doorlopen kan worden.Bij het stappenplan horen documenten. Deze staan hieronder per stap uit het stappenplan gerangschikt.

 • Voorbeeldbrief RVB Ziekenhuis (32 KB alleen voor leden)
 • Voorbeeldbrief Zorgverzekeraar (35 KB alleen voor leden)
 • Voorbeeldbrief ROAZ VSV Kinderarts (33 KB alleen voor leden)
 • Voorbeeldbrief Inspectie (34 KB alleen voor leden)
 • Overzicht contactpersonen ROAZ (31 KB alleen voor leden)
 • Format situatie overzicht (30 KB alleen voor leden)
 • Format chronologisch overzicht (23 KB alleen voor leden)
 • Overzicht concentratie in Nederland (170 KB alleen voor leden)
 • Format master scenario (648 KB alleen voor leden)
 • Stappenplan 'Bereikbaarheid verloskundige zorg' (110 KB alleen voor leden)

Folder 'Acute verloskundige zorg. Dichtbij en goed bereikbaar'

De KNOV-folder 'Acute verloskundige zorg. Dichtbij en goed bereikbaar' beschrijft het probleem dat de verloskundige zorg onder druk staat. Ook staat het standpunt van de KNOV over deze ontwikkeling hierin. Verder worden alternatieve oplossingen beschreven.

 • KNOV-folder 'Acute verloskundige zorg. Dichtbij en goed bereikbaar' (81 KB alleen voor leden)

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid