KNOV Winkelmandje (0) Menu

Integrale bekostiging

Gepubliceerd: 23 augustus 2013, laatste update: 05 april 2016

Kader integrale bekostiging

De KNOV heeft een kader ontwikkeld die de koers voor verloskundigen kan bepalen die deelnemen aan pilots en is een handzaam middel om over de pilots in gesprek te gaan met zorgverzekeraars, ketenpartners en overige stakeholders.

 • De cliënt staat centraal en heeft een keuzevrijheid o.a. voor de plaats van de bevalling
 • De verloskundige zorgverleners werken inhoudelijk samen, mede op basis van het PWD
 • Voor iedere zwangere wordt een zorgplan vastgesteld en vastgelegd
 • De regie- en verwijsfunctie ligt bij de verloskundige
 • Er is sprake van een overeengekomen en vastgelegd zorgpad waarin wordt beschreven hoe de begeleiding eruit ziet van de zwangere vrouw zowel als er sprake is van een normaal verlopende zwangerschap als indien er sprake is van een medische situatie
 • Er zijn bindende samenwerkingsafspraken/protocollen/richtlijnen over de inhoud van de zorg (VIL)
 • Er is sprake van een vastgelegde gelijkwaardige relatie tussen de verloskundige professionals
 • Er zijn duidelijke afspraken over de taken en verantwoordelijkheden van de verloskundige professionals
 • Toegankelijkheid van acute verloskundige zorg is goed belegd
 • De pilots voldoen aan de definities van integrale zorg en integraal zorgmodel (KNOV Visie)
 • De verloskundige of een eerstelijnszorggroep/-coöperatie is de regisseur
 • De verloskundige zorg wordt geleverd vanuit een gedeeld VSV-beleid. Speciale aandacht is noodzakelijk voor verloskundigenpraktijken die samenwerken met verschillende ziekenhuizen en daarmee participeren in meerdere VSV's
 • Er is sprake van een goede registratie van de pilots (nader te definiëren)
 • De pilot dient goed geëvalueerd te worden (nader te definiëren)

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

KNOV-regioteam: advies op maat

Voor ondersteuning bij de ontwikkeling voor de regionalisering van integrale zorg: het KNOV- regioteam.

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid