KNOV Winkelmandje (0) Menu

Toekomstig kwetsbare zwangeren

Gepubliceerd: 16 februari 2018, laatste update: 16 februari 2018

Preconceptiezorg op scholen

Een gezond kind begint met een gezonde zwangerschap. Dit begint onder andere door in de preconceptionele fase na te denken over een gezonde levensstijl voor de zwangerschap.[1] Daarom zijn in 2017 verloskundigen getraind om voorlichting te kunnen geven op het middelbaar beroepsonderwijs. Zij geven voorlichting op het VMBO en MBO binnen het project 'Een goed begin' in de Veenkoloniën.[2] Voorlichting op scholen heeft in 2011 ook plaats gevonden in Amsterdam met subsidie van het NutsOhra fonds en in 2012-2013 bij het project gelijke kansen voor een optimale start in Friesland.

Toekomstige kwetsbare zwangeren zijn het beste te bereiken op het VMBO[3] en MBO-onderwijs. Uit een TNO- onderzoek [4] kwam naar voren dat ROC-leerlingen een meer geïnformeerde keuze maken over gezond zwanger worden door de voorlichting en gebruik van de website nietofwelzwanger.nl, Informatie over een gezonde zwangerschap wordt gekoppeld aan relevante thema's rondom seksuele gezondheid. Hierdoor krijgen deze leerlingen en meer kennis over het nemen van maatregelen om gezond zwanger te worden een positievere houding ten opzichte van gezond gedrag.

Doorbreken van de vicieuze cirkel

Laagopgeleide mensen vertonen vaker ongezonde leefgewoonten. ze roken vaker en gebruiken vaker excessief alcohol. Ook hebben ze 2,5 keer meer kans op overgewicht en ruim 4 keer meer kans op obesitas.[5] Vrouwen met een lage SES hebben verhoogde risico's op ongunstige zwangerschapsuitkomsten.[6] Dit heeft onder meer te maken met de ongezondere leefstijl van deze vrouwen.

Door in de preconceptionele periode deze vrouwen voor te lichten over een gezondere leefstijl, kun je de vicieuze cirkel doorbreken. Op deze manier kunnen de vrouwen gezonder aan de zwangerschap beginnen, met als resultaat een betere zwangerschapsuitkomst.

Kijk hier voor meer informatie rondom het project van de Veenkoloniën.

Voetnoten

[1] Steegers EAP. Embryonale gezondheid en preconceptiezorg. Ned tijdsch geneesk. 2014;158:A7373.

[2] www.kvdvk.nl/thema-s/een-goede-start

[3] Wagemakers A et al. Educatie over de Gezonde Zwangerschap. Tijdschr verloskd 2015(05): 29-33.

[4] www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/project-detail/zwangerschap-en-geboorte/ontwikkelen-van-strategieen-ter-bevordering-van-bereik-en-persoonlijke-relevantie-van-pcz-bij-toekom/verslagen/

[5] Hoeymans N, Melse JM, Schoemaker CG. Gezondheid en determinanten. Deelrapport van de 2010 VTV Van gezond naar beter. Bilthoven: RIVM.

[6] Vos AA et al. Deprived neighborhoods and adverse perinatal outcome: a systematic review and meta-analyses. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014b;93(8):727-40.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid