KNOV Winkelmandje (0) Menu

Indicaties vitaliteitsecho

Gepubliceerd: 15 augustus 2018

De NZa heeft voor de specifieke diagnose echo verminderde vitaliteit, oftewel de vitaliteitsecho, per 2018 een declaratietitel vastgesteld en deze opgenomen in de beleidsregel Verloskunde 2018 en de bijbehorende tariefbeschikking.

Handreiking Indicaties vitaliteitsecho

In de Handreiking Indicaties Vitaliteitsecho staan de medische indicaties welke gebruikt kunnen worden om een vitaliteitsecho te declareren in de verloskundige praktijk.

Aanleiding voor het opstellen van deze handreiking is het besluit van de NZa om een nieuwe declaratietitel te stellen voorde specifieke diagnose echo verminderde vitaliteit, ook wel de vitaliteitsecho genoemd. De vitaliteitsecho is een echo om de locatie en vitaliteit van de zwangerschap vast te stellen.

Op dit moment wordt een vroege echo door de verloskundige gratis aangeboden, door de cliënt betaald of gedeclareerd onder bijvoorbeeld 'echo bloedverlies'. De zorg van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is dat er te veel declaraties worden aangevraagd en dat gaat voorbij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van zinnige en zuinige zorg en meer transparantie in het declaratieverkeer.

Doel van deze handreiking is om verloskundigen een overzicht te geven van medische indicaties voor een vitaliteitsecho gebaseerd op vigerende nationale richtlijnen en standaarden alsmede op wetenschappelijke literatuur.

De verkregen gegevens zijn in samenwerking met een werkgroep, bestaande uit praktiserende verloskundigen/echoscopisten tot stand gekomen.

De vitaliteitsecho is een echoscopisch onderzoek vóór de zwangerschapsduur van 8 weken en vier dagen. Een echo voor vitaliteit is verzekerde zorg als de verloskundige (of een andere zorgverlener) meent dat de individuele vrouw daar een indicatie voor heeft, met andere woorden wanneer de individuele vrouw daar redelijker wijze op is aangewezen. Een individuele indicatie onderscheidt zich van de situatie waarin aan álle zwangere vrouwen rond de acht weken zwangerschap een echo wordt aangeboden. Wanneer buiten de individuele indicatie een echo wordt uitgevoerd waarvoor de zwangere vrouw geen medische indicatie heeft, dan valt de echo niet onder verzekerde zorg.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid