KNOV Winkelmandje (0) Menu

Evidence-based medicine

Gepubliceerd: 15 december 2015, laatste update: 21 december 2015

In de verloskundige zorg wordt gewerkt volgens het evidence-based medicine principe.

Evidence-based medicine (EBM) is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-based medicine impliceert het integreren van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt spelen bij de besluitvorming een centrale rol.1

Om tot een goed onderbouwde beslissing te komen is het belangrijk om relevante, goed geformuleerde vragen te stellen. Door het stellen van een goed geformuleerde vraag, kan voorkomen worden dat te veel of te weinig informatie gevonden wordt. Daarnaast is deze vraag belangrijk voor het selecteren van de gevonden informatie: geeft deze informatie antwoord op gestelde vraag?

Voor het formuleren van een goed gestelde vraag kan het PICO-systeem hulp bieden (zie kopje PICO).

Hieronder vindt u een filmpje met sketches waarin op leuke wijze het werken met evidence-based medicine wordt uitgelegd.

http://www.sketchyebm.com/evidence-based-medicine-videos/

1 Scholten RJPM, Offringa M, Assendelft WJJ. Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerde op bewijsmateriaal. 4e dr. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2013.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid