KNOV Winkelmandje (0) Menu

Positieve discongruentie

Gepubliceerd: 09 maart 2015, laatste update: 04 april 2020

Tijdens de zwangerschap kan een sterke groei van de baarmoeder (positieve discongruentie) optreden. Dit wordt vastgesteld met seriële symfyse fundus metingen (zie ook Opsporing Foetale Groeivertraging) of met echoscopie.

Positieve discongruentie kan samenhangen met een groot kind, mogelijk veroorzaakt door zwangerschapsdiabetes. Bij geschat gewicht boven het 90e of 95e percentiel op basis van echoscopie wordt gesproken van Large-for-gestational age (LGA). Bij een geboortegewicht > 4500 gram wordt er gesproken over macrosomie.

Meer informatie over het beleid rondom positieve discongruentie is te lezen in de factsheet Positieve discongruentie.

Vermoeden van macrosomie

In Nederland wordt 2% van de kinderen geboren met een geboortegewicht boven de 4500 gram, oftewel macrosomie. Macrosomie is geassocieerd met diverse ongunstige geboorte uitkomsten ten gevolge van baringsproblemen. Het goed inschatten van het geboortegewicht voor de baring is echter lastig. Daarnaast verschilt het beleid bij antenataal vermoeden van macrosomie per ziekenhuis en per verloskundigenpraktijk.

De factsheet 'Vermoeden van macrosomie’ richt zich op het beleid rondom screening gedurende de zwangerschap en routinematig inleiden van de baring bij vermoeden van macrosomie.

Ondersteunende producten

Ter ondersteuning van het gesprek met ketenpartners over integrale zorg heeft de KNOV een factsheet en time task matrix positieve discongruentie ontwikkeld. De factsheet geeft een overzicht van de belangrijkste feitelijke gegevens uit beschikbare nationale en internationale richtlijnen, gegevens uit de Perined-database en wetenschappelijke literatuur over een onderwerp wat ter sprake kan komen binnen een verloskundig samenwerkingsverband (VSV). De factsheet kan door verloskundigen gebruikt worden als hulpmiddel om de discussie te voeren met ketenpartners over positieve discongruentie.

In de time task matrix is weergegeven welke zorg specifiek is bij positieve discongruentie. Het is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van een zorgpad en kan gebruikt worden in het gesprek met ketenpartners.

De factsheet ‘Vermoeden van macrosomie’ is opgesteld door de KNOV in samenwerking met de Academie Verloskunde Maastricht en de Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen. Deze factsheet is het beste online te lezen als een interactieve PDF, waarin u makkelijk doorklikt naar de bijlagen met evidence-tabellen, en naar websites die in de tekst of literatuurlijst worden vermeld.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur