KNOV Winkelmandje (0) Menu

Elektronisch voorschrijven

Gepubliceerd: 31 juli 2014

Sinds1 januari 2014 is de richtlijn 'Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen' van de artsenfederatie KNMG van kracht voor artsen en andere voorschrijvers. Verloskundigen zijn voorlopig vrijgesteld maar moeten een prospectieve risicoanalyse maken en dit vastleggen in het zorgdossier. Voor de implementatie van de richtlijn 'Elektronisch voorschrijven' heeft de KNOV de handreiking 'Prospectieve risicoanalyse voorschrijven medicatie' ter ondersteuning van de verloskundigen ontwikkeld.

Richtlijn 'Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen'

De KNMG ontwikkelde in samenwerking met andere beroepsorganisaties de richtlijn in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspectie vindt het niet langer verantwoord een geneesmiddel voor te schrijven zonder gebruik te maken van een elektronisch systeem om de medicatie te bewaken, tenzij andere maatregelen zijn getroffen. De richtlijn geldt voor alle beroepsbeoefenaars die volgens de wet BIG bevoegd zijn om geneesmiddelen voor de schrijven. Vanaf 1 januari 2015 zal de inspectie toezicht houden op de naleving van deze richtlijn.

Omdat verloskundigen een beperkt aantal geneesmiddelen voorschrijven, is er voor hen een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet elektronisch voor te schrijven maar zijn wel verplicht tot een prospectieve risicoanalyse. Meer informatie hierover vindt u in de handreiking 'Elektronisch voorschrijven anticonceptie'. (zie hieronder)

Handreiking 'Elektronisch voorschrijven anticonceptie'

Vanwege de patiëntveiligheid heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg het elektronisch voorschrijven verplicht gesteld. Deze verplichting geldt (nog) niet voor verloskundigen, maar u bent wel verplicht om een prospectieve risicoanalyse uit te voeren. In de handreiking Elektronisch voorschrijven anticonceptie vindt u informatie over het veilig voorschrijven van anticonceptiemiddelen en andere geneesmiddelen.

  • Handreiking 'Elektronisch voorschrijven anticonceptie' (872 KB alleen voor leden)

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur