KNOV Winkelmandje (0) Menu

Continue begeleiding tijdens de baring

Gepubliceerd: 25 oktober 2013, laatste update: 22 januari 2015

Continue begeleiding tijdens de baring is het krachtigste middel om het verloop van de ontsluitingsfase gunstig te beïnvloeden. Ook heeft het een positieve invloed op de beleving van de baring omdat vrouwen zich ondersteund voelen. Daarom zet de KNOV zich in voor de continue begeleiding tijdens de baring. De KNOV heeft hierop een visie geformuleerd en een aantal praktische hulpmiddelen om continue begeleiding tijdens de baring te realiseren ontwikkeld.

Waarom continue begeleiding tijdens de baring?

Uit onderzoek blijkt dat continue begeleiding veel voordelen heeft:

 • waardering door de barende vrouw en vergroting van de tevredenheid van de vrouw
 • de baring duurt gemiddeld korter
 • de baring eindigt minder vaak in een kunstverlossing of een sectio caesarea
 • het leidt tot minder gebruik van medicamenteuze pijnbehandelingen.

Wat is continue begeleiding tijdens de baring?

De verloskundige brengt een vroeg bezoek op het moment dat de vrouw denkt dat de bevalling begonnen is of wanneer zij de verloskundige nodig heeft. De verloskundige beoordeelt tijdens dat eerste bezoek de situatie: is de baring begonnen? Hoe is de conditie van moeder en kind en hoe groot is de draagkracht van de moeder? Hoe is de begeleiding van de partner of andere mantelzorgers? De verloskundige bepaalt op grond van haar waarnemingen en in overleg met de cliënt en haar partner of familie het vervolgbeleid. Vanaf de actieve ontsluitingsfase blijft de verloskundige bij voorkeur zelf bij de zwangere, zij wordt niet meer alleen gelaten. Tijdens de latente fase kan ook de kraamverzorgende ingezet worden om de begeleiding te geven. Tijdens de actieve fase kan een kraamverzorgster de verloskundige bijstaan. In het ziekenhuis kan dit deel van de begeleiding door een kraamverzorgende of een obstetrie- en gynaecologie-verpleegkundige worden gedaan.

Visie Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte en de KNOV

De stuurgroep Zwangerschap en Geboorte heeft in het rapport ‘Een goed begin’ haar ideeën over begeleiding tijdens de baring weergegeven. De KNOV heeft een visie verwoord in reactie op het Stuurgroeprapport. De KNOV-visie is onderbouwd in de standaard 'Niet vorderende ontsluiting tijdens de baring'.

 • KNOV-visie op continue begeleiding (189 KB alleen voor leden)

Pilot en handreikingen

De KNOV heeft in 2011 en 2012 over een aantal aanbevelingen van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte (‘Een goed begin’, december 2009) pilots uitgevoerd. Zo ook over continue begeleiding tijdens de baring. In de pilot is de werkwijze uitgeprobeerd zoals beschreven in de twee handreikingen ‘Belinstructies voor de bevalling’ en ‘Continue begeleiding tijdens de baring’. Uit de pilot blijkt dat de ervaringen van verloskundigen om continue begeleiding te geven volgens de werkwijze uit de handreikingen overwegend positief zijn.

 • Handreiking 'Continue begeleiding eerstelijn' (210 KB alleen voor leden)

In opdracht van het Platform Klinisch Verloskundigen is er ook een handreiking geschreven voor continue begeleiding aan vrouwen met een medische indicatie. Deze handreiking is tot stand gekomen in een werkgroep waarin klinisch verloskundigen, eerstelijns verloskundige, O & G verpleegkundigen, kraamverzorgsters, een vertegenwoordiger van de Actiz en een gynaecoloog zitting hadden. Daarnaast is de handreiking voorgelegd aan cliëntenorganisaties zoals de NPCF, de geboortebeweging en het ouderschap.

Met behulp van deze handreiking kunt u continue begeleiding in uw eigen ziekenhuis introduceren. Er staan tips en tricks in die u kunt gebruiken om iedereen op de afdeling mee te krijgen met deze nieuwe werkwijze.

 • Handreiking 'Continue begeleiding aan vrouwen met een medische indicatie' (247 KB alleen voor leden)

Verslag pilot 'Continue begeleiding tijdens de baring'

Wilt u meer weten over de ervaringen van verloskundigen, hun aanwezigheidsduur, verwijscijfers, samenwerking met de kraamzorg en de aanbevelingen? Lees dan het verslag van de pilot:

 • Verslag 'pilot continue begeleiding tijdens de baring' (618 KB alleen voor leden)

Toetsprogramma

Het toetsprogramma ‘Ondersteuning tijdens de ontsluitingsfase’ is ontwikkeld voor gebruik in de toetsgroepen. Dit programma staat uitgebreid stil bij continue begeleiding tijdens de baring.

Samenwerking met de kraamzorg

Onder de regie en verantwoordelijkheid van de verloskundige kan in de vroege fase van de bevalling een kraamverzorgende worden ingezet voor continue begeleiding. Verloskundigen en kraamzorgorganisaties hebben afspraken gemaakt over de inzet van kraamverzorgenden zodat zwangeren vanaf het begin van de bevalling niet meer alleen gelaten worden. Lees meer over de afspraken in het Kwaliteitskader Vroegtijdige Partusondersteuning Kraamverzorgenden.

Scholing vervroegde partusassistentie kraamzorg

Verloskundigen worden regelmatig benaderd om een scholing te ontwikkelen of te geven aan kraamverzorgenden. Er is een aantal bestaande cursussen waarvan gebruik van kan worden gemaakt. Scholingen die voldoen aan de eisen uit het Kwaliteitskader zijn:

 • Een eendaagse cursus voor kraamverzorgenden van Verloskundige praktijk de Moriaen. Contact kan worden opgenomen met info@moriaen.nl
 • Het kenniscentrum van de verloskunde academie Maastricht is bezig met een scholingsaanbod. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via kenniscentrum@avm.nl

Onderzoek naar effecten continue begeleiding

De afdeling Midwifery Science van AVAG-EMGO onderzoekt samen met de KNOV of continue begeleiding tijdens de baring tot meer fysiologische baringen en minder verwijzingen leidt. De COOL-study genaamd. De Engelse afkorting COOL staat voor ContinuOus suppOrt during Labour.

De studie is prospectief en wordt uitgevoerd in eerstelijns verloskundigenpraktijken. Vrouwen die hun bevalling starten onder supervisie van een eerstelijns verloskundige kunnen worden geïncludeerd.

Aanmelden
Voor een representatieve uitkomst zijn wij dringend op zoek naar praktijken die mee willen doen met het onderzoek. Lees meer over dit onderzoek en meld u aan.

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van AVAG. Wilt u op de hoogte blijven de ontwikkelingen? Lees de nieuwsbrieven van EMGO over het onderzoek.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid