KNOV Winkelmandje (0) Menu

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

Gepubliceerd: 09 oktober 2013, laatste update: 06 april 2017

Vergoeding NIPT

Kosten
De zorgverzekering betaalt de kosten van het counselingsgesprek. Voor de screening zelf moet de zwangere soms wel betalen.

Kosten van het counselingsgesprek
De zwangere hoeft niets zelf te betalen, want de zorgverzekering betaalt de kosten van het counselingsgesprek. Er zijn geen gevolgen voor het eigen risico van de zwangere.

Zorgverlener met overeenkomst
De zorgverzekering betaalt de kosten alleen als de betreffende zorgverlener een overeenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening. Een overzicht van lokale zorgverleners met een overeenkomst is te vinden op www.peridos.nl. Daarnaast kan de zwangere bij de zorgverzekeraar navragen of er een contract is met degene die de screening uitvoert.

Wat kosten de screening en vervolgonderzoek?
Voor de screening zelf en eventueel vervolgonderzoek moet de zwangere soms wel betalen. In onderstaande tabel kunt u lezen wie in aanmerking komt voor een bepaalde test en wie deze (meestal) betaalt. Zorgverzekeraars verschillen soms in wat zij betalen. Het kan zijn dat de zwangere de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van de zorgverzekering en hoeveel de zwangere hiervan al heeft gebruikt. Adviseer de zwangere om altijd de eigen polis en/of de site van de zorgverzekeraar te raadplegen.

Kosten screening op down-, edwards-, en patausyndroom, SEO en vervolgonderzoek

Disclaimer: Aan de gegevens in deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg altijd uw polis en/of de site van uw zorgverzekeraar


Wie komt in aanmerking? Wie betaalt?
Counselingsgesprek Alle zwangeren - Vergoed vanuit basispakket
- Geen gevolgen voor eigen risico
Combinatietest Alle zwangeren, tenzij er sprake is van een medische indicatie voor prenatale diagnostiek -Zwangere betaalt € 168 (bij eenling)
-Soms vergoed door aanvullende verzekering
Combinatietest Zwangeren met een medische indicatie voor prenatale diagnostiek

- Vergoed vanuit basispakket
- Kan gevolgen hebben voor eigen risico

NIPT (TRIDENT-2)
Alle zwangeren, tenzij er sprake is ven een medische indicatie voor prenatale diagnostiek of een van de exclusiecriteria voor TRIDENT-2 Zwangere betaalt € 175

NIPT (TRIDENT-1)

- Zwangeren met een verhoogde kans op een aandoening na de combinatietest en
- Zwangeren met een medische indicatie voor prenatale diagnostiek

- Vergoed vanuit basispakket
- Kan gevolgen hebben voor eigen risico

Vlokkentest + vruchtwaterpunctie

- Zwangere met een ongunstige uitslag uit de combinatietest en/of de NIPT en
- Zwangeren met een medische indicatie voor prenatale diagnostiek

- Vergoed vanuit basispakket
- Kan gevolgen hebben voor eigen risico

SEO Alle zwangeren

- Vergoed vanuit basispakket

Kamerbrief NIPT

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid