KNOV Winkelmandje (0) Menu

Wetenschapscommissie

Gepubliceerd: 10 september 2013, laatste update: 01 november 2013

Wat doet de Wetenschapscommissie?

Verloskundigen werken vanuit een wetenschappelijk onderbouwing (evidence based). Dat wil de KNOV stimuleren en uitbouwen. Daarom is het van belang dat er meer aan wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Daar zorgt de KNOV Wetenschapscommissie voor. Sinds 31 mei 2011 heeft de KNOV een Wetenschapscommissie. De KNOV zette hiermee een belangrijke stap naar meer wetenschappelijke onderbouwing van de fysiologische verloskunde (natuurlijk verloop van zwangerschap en geboorte) en naar een academisch opgeleide verloskundige. Dit sluit aan bij de wens van de zwangere vrouw en haar partner. Zij willen steeds meer duidelijkheid en wetenschappelijke onderbouwing rondom de zwangerschap en bevalling.

Onderzoek naar fysiologische verloskunde

In het 'Advies Ontwikkeling Wetenschapsdomein Fysiologische Verloskunde' is een onderzoeksagenda opgesteld. Hierin staat wat van belang is voor onderzoek, voor en door verloskundigen. Te denken valt aan onderzoek naar het cliëntenperspectief op de verloskundige zorg. Of onderzoek naar gezondheidsbevorderende interventies, waaronder het terugdringen van overgewicht, roken en alcoholgebruik. Daarnaast pleit de Wetenschapscommissie voor onderzoek naar de versterking van de risicoselectie. Zo ook naar de toegankelijkheid en de organisatie van de verloskundige zorg, met name voor lager opgeleide vrouwen. Dit sluit aan bij het advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte.

Academisering beroepsgroep verloskundigen

De Wetenschapscommissie bevordert promotieonderzoek door verloskundigen. Daarmee stimuleert de Wetenschapscommissie de academisering van de beroepsgroep. Dat doet de commissie door:

 • bij te dragen aan de ontwikkeling van een onderzoeksstructuur die bevorderlijk is voor eerstelijns verloskundig onderzoek;
 • onderzoeksprojecten en – voorstellen te selecteren die voor verloskundigen herkenbaar en acceptabel zijn;
 • de academische en wetenschappelijke ontwikkeling van de verloskundige aan te moedigen door initiatieven te ondersteunen om zo meer scholingsmogelijkheden en academisch topkader te creëren;
 • onderzoeken en promovendi te selecteren die voor een KNOV subsidie in aanmerking komen.

Leden van de Wetenschapscommissie

 • Mw. Prof. Dr. S.E. (Simone) Buitendijk (voorzitter), Vice-Rector Universiteit Leiden, Leiden
 • Mw. Dr. A. (Antoinette) de Bont (lid), Associate Professor iBMG/ EUR, Rotterdam
 • Mw. Prof. Dr. E.K. (Eileen) Hutton (lid), Hoogleraar midwifery science, Vumc, Amsterdam
 • Mw. Prof. Dr. A.J.M. (Toine) Lagro-Janssen (lid), Hoogleraar vrouwenstudies medische wetenschappen, UMC St Radboud
 • Prof.dr. S.A. (Sicco) Scherjon (lid), Hoogleraar obstetrie, UMCG, Groningen
 • Prof. Dr. R.G. (Raymond) de Vries (lid), Hoogleraar midwifery science, UM, Maastricht
 • Vacature
 • Mw. Drs. G.C. (Greta) Rijninks (secretaris), Verloskundige

Kwaliteitszetels

 • Mw. Drs. J.H. (Josephine) Colijn, Directeur KNOV a.i.
 • Mw. Drs. G.A.M. (Gea) Vermeulen, Bestuurslid SOV
 • Mw. A.P. (Ina) Bastiaans, MSc , Bestuurslid KNOV

Platform voor Verloskundige Onderzoekers

Het Platform voor Verloskundige Onderzoekers is er vooral om informatie uit te wisselen over onderzoek. Daarnaast om persoonlijk advies te vragen en te krijgen, ideeën te toetsen en elkaar op alle mogelijke manieren te helpen om verloskundig onderzoek door verloskundigen te stimuleren. Per mail worden de leden op de hoogte gebracht van nieuws dat interessant is voor onderzoekers.

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Subsidies

De Wetenschapscommissie KNOV heeft onder andere als doelstelling wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te initiëren ter onderbouwing van het verloskundig handelen. Hiervoor heeft de Wetenschapscommissie een Stimuleringsfonds. In dit fonds is geld beschikbaar voor KNOV-leden ten bate van (co)-financiering van wetenschappelijk onderzoek. Voor het verkrijgen van subsidie zijn subsidievoorwaarden vastgesteld. Deze voorwaarden zijn voor alle subsidieaanvragen en subsidieverstrekkingen van toepassing.

 • Subsidievoorwaarden 2016 (425 KB alleen voor leden)

Subsidievormen

De Wetenschapscommissie KNOV heeft budget beschikbaar voor subsidies aan natuurlijke personen. De persoonsgebonden subsidies bestaan uit:

 1. KNOV PhD Scholarship
 2. KNOV Fellowship (Postdoc)
 3. Bijdrage aan de drukkosten van een proefschrift

1. KNOV PhD Scholarship

Een KNOV PhD Scholarship maakt het mogelijk om als verloskundige te promoveren op het wetenschapsdomein van de fysiologische verloskunde. De Wetenschapscommissie van de KNOV beoordeelt de aanmelding op relevantie voor het wetenschapsdomein fysiologische verloskunde, kwaliteit van het onderzoeksvoorstel, haalbaarheid en motivatie van de kandidaat.

2. KNOV Fellowship (Postdoc)

Een KNOV Fellowship maakt het mogelijk om als gepromoveerde verloskundige een eigen onderzoekslijn op te zetten en/of te werken aan meerdere publicaties in het wetenschapsdomein fysiologische verloskunde.

Indienen aanvraag subsidie Fellowship 2019

De KNOV roept (bijna-) gepromoveerde verloskundigen op een aanvraag in te dienen voor een fellowship. De deadline voor het indienen van de aanvraag is 18 augustus 2019.

Geïnteresseerd?
Download de aanvraagprocedure met alle voorwaarden voor het onderzoeksvoorstel. Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Wetenschapscommissie Greta Rijninks: grijninks@knov.nl / 030 282 31 35

 • Aanvraag fellowship 2019 (240 KB alleen voor leden)

3. Bijdrage aan de drukkosten van een proefschrift

Leden van de KNOV kunnen een subsidie aanvragen voor een bijdrage aan de drukkosten van een proefschrift over een voor de verloskunde relevant onderwerp. Hiervoor gelden specifieke criteria. Download deze criteria en het aanvraagformulier.

 • Aanvraagformulier bijdrage drukkosten proefschrift (53 KB alleen voor leden)

Tussenrapportage Wetenschapscommissie 2011

 • Tussenrapportage Wetenschapscommissie 2011 (1 MB alleen voor leden)

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid