KNOV Winkelmandje (0) Menu

Niet-vorderende ontsluiting

Gepubliceerd: 23 augustus 2013, laatste update: 16 december 2013

De KNOV-standaard ‘Niet-vorderende ontsluiting’ geeft aanbevelingen voor een actief verloskundig beleid om het verloop van de ontsluitingsfase te bevorderen en de barende daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

De standaard beschrijft de kenmerken van de verschillende fasen van de ontsluiting en criteria voor het stellen van de diagnose ‘niet-vorderende ontsluiting’. Registratie van het verloop van de baring in een partogram is hierbij een vereiste. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor de begeleiding van de barende. Deze bestaat onder andere uit een goede voorbereiding op de baring, een vroeg eerste bezoek, het geven van adequate ondersteuning en het eventueel toepassen van interventies om het verloop van de ontsluiting te bevorderen of het comfort van de vrouw te verhogen.

Praktijkkaart

Bij de standaard horen vier praktijkkaarten. Drie kaarten geven stroomdiagrammen en aanbevelingen voor de verloskundige begeleiding in de latente, de actieve fase en tijdens het eerste bezoek. De vierde kaart bevat een partogram en de kenmerken van de ontsluitingsfasen.

Wetenschappelijke onderbouwing

In de wetenschappelijke onderbouwing wordt de wetenschappelijke literatuur waarop de aanbevelingen gebaseerd zijn, besproken. Er is een uitgebreid overzicht beschikbaar van de literatuur over het natuurlijke beloop en het beoordelen van de voortgang van de ontsluiting. En ook over de effectiviteit van diverse interventies om het verloop van de ontsluiting te bespoedigen en het comfort van de barende te verhogen.

Ondersteunende producten

Om verloskundigen te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van de aanbevelingen zijn er diverse producten beschikbaar.

Cliëntenfolder

Om de zwangere vrouw te informeren over niet-vorderende ontsluiting heeft de KNOV een cliëntenfolder geschreven in het Nederlands en een aantal andere talen.

Handreiking en partusverslag

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Toetsprogramma's

Met behulp van de volgende toetsprogramma's kan het eigen beleid in kaart worden gebracht en getoetst.

  • Voorbereiding op de baring
  • Het partogram
  • Ondersteuning tijdens de ontsluitingsfase
  • Kunstmatig breken van de vliezen

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur