KNOV Winkelmandje (0) Menu

Workshop Afwegingskader & Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wilt u zich verdiepen in het werken met de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en hoe u daarin het nieuwe afwegingskader gebruikt? Bent u benieuwd wat er gebeurt met een melding bij Veilig Thuis? Kom dan naar de workshop die de KNOV samen met Veilig Thuis organiseert.

 • Tijd: 14.30-16.30 uur (inloop vanaf 14.15 uur)
 • Plaats: divers regionaal
 • Datum: diverse data
 • Doelgroep: KNOV-leden en niet KNOV-leden
 • Accreditatie: in aanvraag voor categorie A, 2 punten

Niet leden € 60,00

Leden € 30,00

Workshop Afwegingskader en Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Gepubliceerd: 17 januari 2019

Verloskundigen hebben gedurende een korte periode intensief contact met cliënten en hun gezin. Een verloskundige kan in die periode te maken krijgen met signalen of een vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wanneer een verloskundige met deze situatie te maken krijgt, is het zijn/haar taak om de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld, inclusief het afwegingskader, te doorlopen en zo nodig een melding te doen bij Veilig Thuis.

Tot nog toe werkten verloskundigen met de KNOV Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld uit 2013. Sinds januari 2019 zijn verloskundigen verplicht te werken met het nieuwe afwegingskader. Om u bekend te maken met de Meldcode en het nieuwe Afwegingskader, organiseert de KNOV samen met Veilig Thuis een aantal regionale workshops.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze workshop zijn:

 • kennisnemen van de nieuwe Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld en van het afwegingskader
 • leren werken met het door KNOV opgestelde afwegingskader
 • verkrijgen van inzicht in de rol van Veilig Thuis

Data en locaties

Deze workshops vinden plaats op:

 • 5 maart, Van der Valk Hotel in Assen
 • 11 maart, Dekker Zoetermeer
 • 12 maart, Domus Medica in Utrecht
 • 19 maart, Theaterhotel De Oranjerie in Roermond
Alle workshops vinden plaats van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Accreditatiepunten

Voor de workshop wordt accreditatie aangevraagd voor 2 punten in categorie A. De volgende CanMEDS rollen komen aan bod: 40% gezondheidsbevorderaar 20% Samenwerker 40% Coach en Counselor

Bent u geïnteresseerd in de nieuwe Meldcode en wat dit voor u in de praktijk betekent? Schrijf u dan in voor deze workshop!

Verplichte Meldcode

Beroepsgroepen die onder de Wet Meldcode vallen zijn verplicht te werken met een Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld en een daarbij behorend Afwegingskader. De wettelijke plicht om een Afwegingskader op te nemen in de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld, is beschreven in het besluit van de Rijksoverheid van 23 juni 2017. Deze verplichting geldt ook voor de verloskundige beroepsgroep. De KNOV heeft het door haar opgestelde Afwegingskader op 2 juli 2018 aan Minister van VWS Hugo de Jonge aangeboden.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid