KNOV Winkelmandje (0) Menu

Training toetsgroepbegeleiders (TGB) MIO

De training Toetsgroepbegeleiders is 2 x per jaar: voor klinische en eerstelijns verloskundigen en waarnemers. Deelnemers leren zelfstandig een toetsgroep te (bege)leiden in een ITV-cyclus en casuïstiekbespreking.

 • Duur: 3 dagen
 • Datum: 18 november, 3 en 9 december 2019
 • Tijdstip: 9.30 - 17.00 uur
 • Locatie: Utrecht, dag 1 en 2 Schola Medica (dag 3 Domus Medica)
 • Doelgroep: KNOV-leden; die een toetsgroep gaan begeleiden.
 • Prijs: €450,00 voor leden (reis- en parkeerkosten zijn voor eigen rekening) Wanneer men alle drie de trainingsdagen heeft gevolgd en binnen het jaar als TGB is gestart ontvangt u €450,00 terug.
 • Niet-leden: info en aanmelden via awouterse@knov.nl
 • Accreditatie: 16 punten: 10 cluster A & 6 cluster C (alleen toegekend bij 3 gevolgde cursusdagen)
 • Voorwaarden: Zodra u zich inschrijft voor deze training gaat u akkoord met de hieronder genoemde specifieke voorwaarden behorende bij deze training.

Niet leden n.v.t.

Leden € 450,00

Dit artikel is alleen voor leden beschikbaar.
Log in als u lid bent en wilt inschrijven.

Training toetsgroepbegeleiders (TGB) MIO

Gepubliceerd: 19 december 2018, laatste update: 07 mei 2019

In de training toetsgroepbegeleiders verloskundigen (TGB) leert u hoe u gezamenlijk met uw collega's uw eigen handelen kunt vergelijken met het handelen van uw collega's en vervolgens hoe u deze kunt toetsen aan nieuwe standaarden en onderzoeken.

Het doel van de training TGB is het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Hiervoor kunt u verschillende methodieken gebruiken zoals intercollegiale toetsing verloskundigen, casuïstiekbespreking en intervisie.

Opzet training TGB

De training is zo opgezet dat u na afloop van de training zelfstandig een toets groep kan begeleiden. Dit geldt voor zowel de ITV-cyclus als de casuïstiekbespreking.

Dit voorjaar bestaat de cursusgroep uit eerstelijns verloskundigen, klinisch verloskundigen en waarnemers.

Data

De data voor de training zijn:

 • maandag 18 november
 • Dinsdag 3 december
 • maandag 9 december 2019

De cursus is geaccrediteerd voor 16 punten: 10 voor cluster A en 6 voor cluster C. Voor het uitwerken van de toets groep in de kliniek kan het heel bruikbaar zijn om gezamenlijk met een collega te komen.

Kosten

De training is in principe alleen toegankelijk voor KNOV-leden en bedraagt € 450,00. U ontvangt het bedrag van de training terug zodra u de drie trainingsdagen heeft gevolgd en u voor 1 juli 2020 gestart bent als toetsgroepbegeleider.

Gezien het feit dat in het verleden veel collega-verloskundigen zijn opgeleid tot toetsgroepbegeleider en uiteindelijk deze taak niet hebben opgepakt zijn we genoodzaakt tot onderstaande voorwaarde over te gaan.
De training wordt gegeven op basis van verenigingsgeld, dit geld moet verantwoord besteed worden.

Voorwaarden

Wij adviseren u de onderstaande voorwaarden grondig door te lezen voordat u zich definitief aanmeldt.

Voorwaarden:

I Training TGB MIO

 • KNOV heeft de training TGB MIO ontwikkeld. Doel hiervan is dat de cursist competenties verwerft om regionale toetsgroepen Methodisch Intercollegiaal Overleg (verder: MIO) te ondersteunen bij het opzetten en het functioneren van deze groepen.
 • De TGB heeft inzicht in de gang van zaken binnen de verloskundigen praktijk. MIO houdt in dat verloskundigen bij elkaar komen om op een systematische manier te praten over hun werkervaringen, met als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het handelen van verloskundigen wordt zo nodig getoetst aan de meest recente inzichten, richtlijnen en protocollen. De TGB begeleidt het MIO proces en doorloopt dit op een gestructureerde wijze met de toetsgroep, waarbij zo mogelijk een toetscyclus wordt gevolgd. Uiteindelijk doel is dat de toetsgroep in staat is om zelfreflectie om te zetten naar groepsreflectie.
 • De training zal eind 2019 verspreid over 3 trainingsdagen worden uitgevoerd. Aan de training nemen 12-16 cursisten deel.
 • Accreditatie wordt alleen verleend wanneer de cursist op alle 3 trainingsdagen volledig aanwezig is en actief deelneemt: 16 punten: 10 cluster A en 6 cluster C.
 • De kosten voor deelname van de cursist aan de training bedragen 450 euro (incl. BTW). Reis- en parkeerkosten zijn voor rekening van de cursist.
 • KNOV betaalt aan de cursist het cursusgeld ad 450 euro terug wanneer de cursist:
  • gedurende alle 3 trainingsdagen volledig heeft deelgenomen;
  • én na het behalen van de training TGB MIO, doch uiterlijk 1 juli 2020 - aan KNOV heeft aangetoond dat hij/zij is gestart met het begeleiden van een of meer regionale toetsgroep(-en) MIO. KNOV verstaat onder het begeleiden van een toetsgroep: - het starten van een toetsgroep MIO; - het herstarten van een toetsgroep MIO; - en het overnemen van de begeleiding van een toetsgroep MIO die recent is gestopt of dreigt te stoppen. Als bewijs levert de cursist digitaal bij KNOV aan:
   • De naam van de toetsgroep MIO, de namen van de deelnemers en de naam van een eventuele collega TGB;
   • én een schriftelijke bevestiging van het KNOV Kwaliteitsregister Verloskundigen dat de activiteiten van de betreffende toetsgroep(-en) MIO zijn geaccrediteerd, voorzien van het/de berokken ID nummer.
 • Wanneer de cursist niet aan één of meer van deze voorwaarden voldoet of niet tijdig voldoet (vóór 1 juli 2020), dan zal KNOV het cursusbedrag niet aan de cursist restitueren, ook niet gedeeltelijk.
 • De cursist kan de training kosteloos annuleren tot 1 maand voor aanvang van de eerste trainingsdag. Daarna is de cursist het volledige cursusbedrag ad 450 euro verschuldigd, ongeacht of de cursist wel, niet of gedeeltelijk aan de training deelneemt.

II Regionale inzet als TGB MIO

 • Na het volgen van de training TGB MIO heeft u de bagage om voorzitter te zijn en de kwaliteit te bewaken van regionale toetsgroepen MIO.
 • U committeert zich voor een periode van twee volle kalenderjaren na het behalen van de training TGB MIO om actief te zijn als begeleider van een of meer toetsgroep(en) MIO.
 • Uw inzet als TGB MIO is afhankelijk van vraag vanuit de toetsgroep(en). U heeft vanuit de KNOV geen garantie om als TGB te worden ingezet.
 • U maakt zelf met de toetsgroep afspraken over honorering van de werkzaamheden als TGB.

Mocht KNOV besluiten om in de toekomst intervisiebijeenkomsten voor TGB'ers MIO te organiseren, dan spreekt u hierbij uitdrukkelijk de intentie uit om periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) deze intervisie bijeenkomsten te volgen.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 282 31 00* of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

*Per 1 oktober 2019 wijzigt dit telefoonnummer in: 030 369 09 00