KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vertegenwoordigersoverleg 4 februari 2019 GEANNULEERD

Gepubliceerd: 07 december 2017, laatste update: 19 december 2018

KNOV-kringen, coöperatiedirecteuren en het Platform Klinisch Verloskundigen vormen een essentieel onderdeel van de vereniging en actieve inzet van kringleden, coöperatiedirecteuren en een delegatie van de klinisch verloskundigen kan een grote bijdrage leveren aan het lokaal sterk positioneren van de verloskunde en de verloskundigen.

Data bijeenkomsten

  • Maandag 4 februari 2019
  • Maandag 15 april 2019
  • Maandag 16 september 2019

Bijeenkomsten

Het KNOV-bestuur nodigt 3 x per jaar de kringvoorzitters, coöperatiedirecteuren en een delegatie van de klinisch verloskundigen uit. Tijdens dit overleg kaarten we nieuwe projecten aan, bespreken we nieuwe beleidsplannen en wordt de mening van kringen gepeild. Ook bespreekt het bestuur belangrijke ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau. Dit kan ook aanleiding zijn om vaker bijeen te komen.

Coöperatiedirecteuren kunnen zich opgeven via e-mail bij Ingrid Buiten ibuiten@knov.nl

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid