KNOV Winkelmandje (0) Menu

Samenwerking met het CPZ

Gepubliceerd: 26 maart 2014, laatste update: 24 april 2014

Het College Perinatale Zorg voert samen met alle partijen in de geboortezorg de aanbevelingen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (Een Goed Begin, 2010) uit, aangevuld met de adviezen vanuit de Perinatale Audits door de PAN (Perinatale Audit Nederland). De KNOV is een van de partijen van het CPZ.

Beste organisatie verloskundige zorg

Sinds het Stuurgroep rapport Zwangerschap en Geboorte worden discussies gevoerd over wat de beste organisatie voor de verloskundige zorg in Nederland is. We moeten naar een model in Nederland, waarin de zwangere en het ongeboren kind voorop staan, waarin de zorg beschikbaar is op het niveau waarop dat nodig is, en waarbij de kosten beheersbaar zijn. Het accent in de discussie ligt op het terugdringen van de sterftecijfers.

Verschillende visie

Deze gewenste vorm van samenwerken heeft de naamintegrale zorggekregen. De visies van de KNOV en NVOG over hoe integrale zorg eruit moet zien verschillen, gebaseerd op verschillende interpretaties van onderzoek. De KNOV pleit voor een systeem waarin continuïteit in de zorg en in de zorgverlening voorop staat en volgt het uitgangspunt van de stuurgroep zwangerschap en geboorte: wat kan bij de verloskundige en wat moet bij de gynaecoloog. Een model met de beste zorguitkomsten en bewezen doelmatige zorg, waarbij de verloskundige autonoom is en de zwangere voorop staat. (zie position paper)

De KNOV is van mening dat de resultaten van beide modellen op een objectieve wijze in kaart moet worden gebracht op basis van vastgestelde criteria, voordat je een goed bestaand systeem overboord gooit!

Brieven

  • Brief van de KNOV aan de Minister als reactie op de brief van het CPZ (197 KB alleen voor leden)
  • Brief van het CPZ aan de Minister (827 KB alleen voor leden)

Tijdlijn

voorjaar 2014

De Minister gaat een brief sturen naar de Tweede Kamer. Vóór het zomerreces zal hierover in de Kamer worden gesproken tijdens een Algemeen Overleg Geboortezorg. Dit Algemeen Overleg is nog niet ingepland.

eind maart 2014

Als reactie op de brief van het CPZ heeft de KNOV een brief gestuurd naar de Minister waarin we aangeven ons niet te herkennen en gehoord te voelen in de CPZ-brief.

24 maart 2014

Op initiatief van Chiel Bos, voorzitter van het CPZ, hebben Linda Rentes, voorzitter van de KNOV, en Sjaak Wijma, voorzitter van NVOG, gedrieën een overleg gehad om de geboortezorg naar een volgende fase te brengen.

14 maart 2014

Het CPZ stuurt een brief naar de Minister over de inrichting van de geboortezorg. Deze brief is zonder onze inbreng en inzage naar de Minister gestuurd. Het CPZ koerst af op een Shared Care model.

februari 2014

Mike Muller (voorheen penningmeester van de KNOV) zit in het CPZ voor bestuurlijke inbreng, zoals procedures, zorgvuldigheid, draagvlak etc. Voorganger van Mike Muller was Gea Vermeulen die ad interim in het bestuur van het CPZ zitting had.

eind januari 2014

De KNOV geeft een gezamenlijke reactie factsheets van alle mensen die betrokken zijn bij het CPZ en haar werkgroepen. De KNOV is benieuwd naar nieuwe concept factsheets en willen bestuurlijk de nieuwe concept factsheets bespreken voordat deze naar VWS worden gestuurd.

januari 2014

In opdracht van Minister Schippers van VWS heeft het bestuur van het CPZ drie factsheets geschreven.

1.Uitgangspunten Integrale Geboortezorg

2.Checklist bij voornemens van concentratie van ziekenhuizen

3.Leidraad Zorggerelateerde Criteria voor poliklinische bevalling in ziekenhuis en geboortecentrum zonder medische indicatie

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid