KNOV Winkelmandje (0) Menu

Gegevensoverdracht JGZ

Gepubliceerd: 16 oktober 2013, laatste update: 28 oktober 2013

Gegevensoverdracht ziekenhuizen en JGZ

De handreiking 'Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg; beschrijving randvoorwaarden’ beschrijft de randvoorwaarden om te komen tot een goede samenwerking en overdracht van gegevens van een pasgeborene tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg.

Omdat er nog veel moet gebeuren voordat de genoemde randvoorwaarden zijn gerealiseerd, spreken we van een concept-handreiking 'Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg; beschrijving randvoorwaarden'. Deze handreiking is een eerste verkenning van mogelijkheden om te komen tot een op termijn wenselijke situatie van gegevensoverdracht.

Aansluiting Standpunt Gegevensoverdracht

Een kleine werkgroep zal de praktijk stimuleren om uitvoering te geven aan het inrichten van de juiste voorwaarden. Zo wordt de samenwerking en gegevensoverdracht tussen ziekenhuis en JGZ bevorderd. Hierbij zal waar mogelijk worden aangesloten bij de uitkomsten van de pilots 'Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg'. Op basis van opgedane ervaringen in de pilots wordt voor de samenwerking en gegevensoverdracht tussen ziekenhuis en jeugdgezondheidszorg een definitieve handreiking opgesteld.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 369 09 00 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur