KNOV Winkelmandje (0) Menu

Verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg

Gepubliceerd: 29 augustus 2013, laatste update: 01 juli 2014

Handreiking 'Verantwoordelijkheidsverdeling'

Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben 10 veldpartijen uit de zorg, waaronder de KNOV, de 'Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg' opgesteld. De handreiking bestaat uit 13 aandachtspunten voor zorgverleners die een samenwerking aangaan rond een cliënt.

Doel Handreiking

In de 'Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg' staat centraal dat voor cliënten altijd duidelijk moet zijn wie het aanspreekpunt is voor hun vragen, wie inhoudelijk (eind)verantwoordelijkheid is en wie de zorgverlening coördineert.

Afspraken bij samenwerking
Bij samenwerking moeten ook afspraken gemaakt worden over:

  • een actueel zorg- of behandelplan
  • informatie-uitwisseling tussen betrokken hulpverleners
  • gezamenlijke dossiervoering
  • de verdeling én goede overdracht van taken en verantwoordelijkheden
  • het tijdig doorverwijzen naar andere zorgverleners in het creëren van momenten voor overleg evaluatie

Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte
De aandachtspunten uit de handreiking komen voor een deel ook terug in het advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte. De handreiking biedt echter geen oplossing voor álle vraagstukken rondom samenwerking.

Meer informatie

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid