Hoe denkt de KNOV over?

Met het meerjarenplan en de missie en visie laat de KNOV zien waar zij voor staat. Daarnaast heeft de KNOV op een aantal actuele onderwerpen een opinie geformuleerd.