KNOV Winkelmandje (0) Menu

Gezocht: Algemeen bestuurslid

Gepubliceerd: 04 april 2019

Per juni 2019 zoekt het bestuur van de KNOV naast een nieuwe voorzitter ook een algemeen bestuurslid

Organisatie

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen is dé landelijke beroepvereniging van verloskundigen die haar leden (3.700) zowel individueel als collectief ondersteunt en hun deskundigheid als specialist van het fysiologisch geboorteproces doorlopend verbetert voor het welzijn van moeder, kind en omgeving.

De KNOV ondersteunt de deskundigheid en positionering van verloskundigen en stimuleert haar leden tot innovatie en leiderschap.

Als gevolg van maatschappelijke, demografische en politieke ontwikkelingen staat de geboortezorg voor nieuwe uitdagingen. Om daarop te anticiperen ontwikkelt de KNOV zich in de richting van een organisatie waarin kennis, visie en ervaring op alle niveaus worden gedeeld. De KNOV heeft de beweging ingezet van landelijk uitdragen naar regionaal ophalen van behoeften van de leden. Naar vraaggestuurd werken, buiten naar binnen halen, best practices delen. Slechts door samenwerking en uitwisseling van kennis, ervaring en expertise op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau kan de KNOV een nog krachtiger partner worden in de geboortezorg. Dát is het doel de komende jaren van de KNOV.

Functie

Voor deze functie zoeken wij met grote voorkeur een verloskundige met deskundigheid en visie op het vlak van de eerstelijns verloskunde en die nog (gedeeltelijk) praktiseert. Het gaat om een periode van drie jaar met optie tot herkandidering van nog eens drie jaar.

De ontwikkelingen binnen de verloskunde zijn doorlopend in beweging. In deze dynamiek bepaalt de KNOV samen met haar leden waar de geboortezorg naar toe beweegt en wat de koers is voor het vak. Er is meer accent gekomen op specifieke regionale ondersteuning en samenwerking, onder andere bij het vormgeven van integrale geboortezorg. Om adequaat in te kunnen spelen op landelijke en regionale ontwikkelingen is de KNOV in transitie. Het besturen van de KNOV is daarom dynamisch en vraagt een gecommitteerde en creatieve inzet.

Wie wij zoeken

Van een kandidaat verwachten wij dat zij/hij

 • het vermogen heeft om overstijgend te denken en te handelen
 • op landelijk niveau een relevant bestuurlijk netwerk in de zorgsector heeft
 • natuurlijke autoriteit en overtuigingskracht heeft
 • een teamspeler en integer is
 • beschikt over zelfrelativering en zelfvertrouwen
 • in staat is en bereid om als ambassadeur van de KNOV op te treden, zowel intern als extern
 • inzicht in breed maatschappelijk en beroeps specifieke strategisch relevante ontwikkelingen
 • goede contactuele en communicatieve vaardigheden heeft
 • relaties aangaat en onderhoudt.
 • Politieke- en organisatiesensitiviteit heeft
 • visie heeft op de geboortezorg, innovatief en toekomstgericht is
 • beschikbaar is voor gemiddeld 4-8 uur per week
 • (deels) praktiserend is

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De gekozen kandidaat bieden wij:

 • Een integraal verantwoordelijk bestuur dat als team opereert, met verdeling van aandachtsgebieden
 • Een professionele werkorganisatie met een directeur, managementteam en medewerkers voor de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering
 • Een bestuurlijk uitdagende omgeving waarin een appel wordt gedaan op jouw kwaliteiten
 • Een passende vacatieregeling

Reactie & informatie

Solliciteren naar de functie van algemeen bestuurslid? Stuur uw motivatie en CV voor 10 mei 2019 naar het KNOV-bestuur via het bestuurssecretariaat, per e-mail jlam@knov.nl.

Het bestuur van de KNOV of vijftien stemgerechtigde leden dragen de kandidaten voor deze bestuursfunctie voor verkiezing voor aan de algemene ledenvergadering. Er zal een gesprek plaatsvinden met de adviescommissie in de week van 13 mei (bestaande uit twee bestuursleden, twee KNOV-leden) die een aanbeveling doet aan de algemene ledenvergadering.

Wilt u meer informatie over deze bestuursfunctie? Neem contact op met Mieke Beentjes (voorzitter) of Marrit Smit. Zij zijn bereikbaar via 030 282 31 04.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid