KNOV Winkelmandje (0) Menu

Gezocht: voorzitter KNOV

Gepubliceerd: 07 maart 2019

We zoeken een creatieve en innovatieve voorzitter die uitdagingen ziet en die kansen benut.

Organisatie

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen is dé landelijke beroepsvereniging van verloskundigen die haar leden (3.700) zowel individueel als collectief ondersteunt en hun deskundigheid als specialist van het fysiologisch geboorteproces doorlopend verbetert voor het welzijn van moeder, kind en omgeving.

De KNOV ondersteunt de deskundigheid en positionering van verloskundigen en stimuleert haar leden tot innovatie en leiderschap.

Als gevolg van maatschappelijke, demografische en politieke ontwikkelingen staat de geboortezorg voor nieuwe uitdagingen. Om daarop te anticiperen ontwikkelt de KNOV zich in de richting van een organisatie waarin kennis, visie en ervaring op alle niveaus worden gedeeld. De KNOV heeft de beweging ingezet van landelijk uitdragen naar regionaal ophalen van behoeften van de leden. Naar vraaggestuurd werken, buiten naar binnen halen, best practices delen. Slechts door samenwerking en uitwisseling van kennis, ervaring en expertise op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau kan de KNOV een nog krachtiger partner worden in de geboortezorg. Dát is het doel de komende jaren van de KNOV.

De KNOV heeft een verloskundig voorzitter nodig voor haar levendige vereniging.

Situatie

De geboortezorg is een woelig terrein met spannende en complexe uitdagingen. De ontwikkeling naar een nieuwe organisatie en passende bekostiging van de geboortezorg in Nederland levert nieuwe uitdagingen op voor de KNOV. Tegelijk met de aanstelling van de nieuwe voorzitter wordt de visie ‘De verloskundige 2030’ opgeleverd. Deze visie vormt het kader voor de koers en strategie van de KNOV.

Samen met de directeur, bestuur en de werkorganisatie volgt de voorzitter de bewegingen in de branche en signaleert en pakt hij of zij kansen voor de KNOV. Een soepele samenwerking en open transparante communicatielijn met de directeur is van cruciaal belang. Er is wederzijdse afstemming en informatie nodig, zodat ieder zijn rol kan innemen en het eenduidige beeld van de KNOV groeit.

De KNOV bureau-organisatie beweegt ook mee in de hedendaagse vragen die een regiogerichte netwerkvereniging aan haar stelt. Op het bureau werken professionals en specialisten die het bestuur inhoudelijk en beleidsmatig ondersteunen.

Het bestuur is integraal verantwoordelijk voor strategie en beleid. De besluitvorming is sociocratisch en er vinden geregeld teambuildingactiviteiten plaats. Het bestuur straalt eenheid uit naar de leden, de werkorganisatie en de stakeholders. De voorzitter maakt onderdeel uit van het team en toont daarin tegelijkertijd verbindend leiderschap.

Functie

De nieuwe voorzitter is enthousiast over de visie van de KNOV, draagt die geïnspireerd uit en neemt de leden mee in deze koers. Hij of zij heeft een goed en divers netwerk binnen de verloskundige beroepsgroep en heeft in alle geledingen voldoende draagvlak. Hij of zij weet keyspelers te vinden om het beleid te toetsen en erover te sparren.

De nieuwe voorzitter is iemand die de leden kan raken, motiveren en verbinden en die ook de ledenvergadering inspirerend leidt.

Naar stakeholders en ketenpartners vertegenwoordigt de voorzitter de KNOV op bestuurlijk niveau. Dat vraagt om iemand die zich op dit niveau soepel beweegt en zich constructief en kritisch durft op te stellen. De KNOV is een betrouwbare partner en een fundament in de geboortezorg. Dat betekent consistentie in beleid en communicatie en transparantie in de agendasetting. Aan de bestuurstafels draagt de voorzitter het KNOV-standpunt met verve uit en heeft ook open oor voor meningen en standpunten van andere stakeholders.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een strategisch voorzitter, iemand met statuur binnen en buiten de vereniging, die natuurlijke autoriteit uitstraalt en als boegbeeld voor de vereniging kan optreden. U heeft een landelijk netwerk in de geboortezorg en voldoende draagvlak onder de leden. U heeft affiniteit met alle geledingen in de verloskundige doelgroep.

Natuurlijk heeft u ruime bestuurlijke ervaring, liefst in de rol van voorzitter. U begrijpt de dynamiek binnen een vereniging: hoe de zogenoemde driehoek leden, bestuur en bureau samen functioneren. U bent resultaatgericht, begrijpt vraagsturing en heeft een goede helicopterview. U heeft kennis van de uitgangspunten voor good governance van een vereniging.

Het politieke spel kent voor u geen geheimen, u bent communicatief sterk, kan tactisch opereren en heeft goede onderhandelingsvaardigheden.

U ondersteunt het belang van de ontwikkeling naar een gezonde en vraaggerichte, flexibele organisatie en kan dit inspirerend en doelgericht overal uitdragen.

We zoeken een voorzitter met de volgende leiderschapskenmerken:

  • Een heldere communicator
  • Verbinder en netwerker
  • Zelf-reflecterend en vol humor
  • Innovatief, creatief en resultaatgericht

Voor de uitoefening van de functie vragen we een verloskundige opleiding en ervaring, aantoonbaar academische werk- en denkniveau én kennis en ervaring van het functioneren van een vereniging en/of een beroepsorganisatie.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Bent u intrinsiek gemotiveerd om u in te zetten voor de best mogelijke verloskunde in Nederland, de belangen van verloskundigen en de kwaliteit en deskundigheid van verloskundigen? Dan zijn wij op zoek naar u. We bieden een mooie uitdagende functie in een organisatie die in beweging is.

Het gaat om een functie die flexibiliteit vraagt in inzet en tijd. Gemiddeld bent u 3 dagen per week met de KNOV bezig.

Reactie & informatie

De voorzitter van de KNOV wordt gekozen op de ALV van de KNOV op 21 juni a.s. De beoogd voorzitter zal met een bindende voordracht worden voorgedragen door het bestuur.

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangt VOOR graag voor 10 april een motivatiebrief en actueel CV, gericht aan Selma Koegler, via de website van VOOR of gericht aan selma@voor.nl. De gesprekken bij KNOV vinden plaats op 17 of 18 april.

Informatie over de functie kunt u verkrijgen bij Mieke Beentjes, voorzitter KNOV: 030-2823104

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid