KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vervolg Visietraject (vertaalslag van Visie 2025!)

Gepubliceerd: 19 december 2018

Visie 2030

Een heldere visie en herkenbare identiteit is noodzakelijk voor de beroepsgroep. Alleen dan kunnen we gezamenlijk de missie en strategie uitzetten die noodzakelijk is om onze doelen te bereiken. Gezien de maatschappelijke en technologische veranderingen, de invloed van politiek en verzekeraars en de - soms vergaande - samenwerking met andere disciplines is de noodzaak voor een gedragen visie voor de verloskundigen nog groter. Daarom is er in 2017 onder alle leden en geledingen bínnen de KNOV informatie opgehaald voor de formulering van een nieuwe visie.

De kernboodschap die daaruit voortkwam: De verloskundige zorg van 2025 kenmerkt zich door het versterken van het (zelf)vertrouwen van zwangeren, barenden en kraamvrouwen, en door de ruimte die er is voor hun autonomie en zelfbeschikking en het bevorderen en bewaken van de fysiologie.

Voor de positie van de verloskundige in de geboortezorg is het belangrijk te bedenken hoe de geboortezorg zich zal ontwikkelen. In samenwerking met strategie- en innovatiebureau BeBright zijn daarom mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de geboortezorg verkend en is de KNOV, in zeer nauwe samenwerking met leden en samenwerkingspartners, aan de slag gegaan met de vraag wat dat kan betekenen voor de rol en positie van de verloskundigen. De visie Verloskundige 2025 is op die manier voorzien van tijd, context en positionering en toekomstbestendig opgeleverd in de visie Verloskundige 2030.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid