KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vereniging KNOV

Gepubliceerd: 05 september 2013, laatste update: 16 april 2015

Bestuur

De bestuursleden zijn een afspiegeling van de beroepsgroep. Een meerderheid van de bestuursleden is werkzaam (geweest) als verloskundige. Vaak hebben zij al een actieve rol gespeeld in (inhoudelijke) commissies of kringbesturen. Met deze ervaringen beschikken zij over een netwerk dat zij meenemen in hun werk als landelijk bestuurder.

Naast hun algemene bestuurstaken hebben bestuursleden namens de vereniging zitting in overlegorganen of werkgroepen. Soms is dit namens hun KNOV bestuurslidmaatschap of op basis van een specifieke deskundigheid.

Bestuursleden

Het bestuur van de KNOV bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, waarvan tenminste de helft plus 1 gewoon lid (geen aspirant lid, erelid e.d.) is van de vereniging. Het bestuur bestaat uit:

Carola (C.J.M.) Groenen, voorzitter

Carola is tot 2002 als verloskundige werkzaam geweest in Etten Leur en het AmphiaZiekenhuis in Breda en sindsdien heeft ze zich in verschillende functies en rollen nuttig gemaakt in de geboortezorg in Nederland.

Berteld (B.) Kok, bestuurslid

Berteld Kok werkt al meer dan 25 jaar als verloskundige in Noord Holland. Zij heeft bestuurlijke ervaring opgedaan in regionale samenwerkingsverbanden. Sinds het voorjaar van 2017 werkt Berteld als belangenbehartiger en regio-ondersteuner bij de KNOV.

"Ik wil bijdragen aan een inspirerend bestuur. Een bestuur dat actief en gericht innovaties en best practices in de regio ondersteunt. Ik wil de continuïteit garanderen van het ingezette vraaggestuurde beleid om te komen tot sterke verloskundige organisaties in elke regio en een beleidsbepalende KNOV in de geboortezorg."

Berteld is tijdens de ALV in juni 2018 gekozen tot bestuurslid van de KNOV.

Marrit (M.) Smit, bestuurslid

FotoMarrit

Marrit Smit (1976) is hoofdverloskundige in het LUMC, heeft gewerkt als docent opleiding Physician Assistant Klinisch Verloskundige en is in 2014 gepromoveerd. Marrit heeft bestuurlijke ervaring opgedaan bij het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap. Op dit moment is zij Directeur van Schola Medica, Utrecht.

"Ik heb ruime ervaring binnen de verloskunde op zowel regionaal als landelijk niveau.Ik vertrouw erop dat ik door mijn brede ervaring en interesse een goede aanvulling ben voor het KNOV bestuur en een relevante rol kan spelen in de ontwikkelingen die voor ons liggen, voor zowel de verloskundige in de wijk, als de verloskundigen werkzaam in de ziekenhuizen."

Marrit is op de ALV van juni 2017 als bestuurslid gekozen

Richard (R.) van den Broek, bestuurslid

Richard van den Broek (1968) is directeur marketing en strategie van het Radboudumc Holding BV. Daarnaast is hij statutair directeur van Kraamzorg Zuid-Gelderland BV. Bij het besturen en leiden van een organisatie vindt hij het belangrijk om, samen met mensen, een goede analyse te maken van datgene wat zou moeten veranderen. Om vervolgens samen te bouwen en de beoogde resultaten te behalen.

"De wereld van de geboortezorg is enorm in beweging en verloskundigen staan voor de nodige complexe uitdagingen die grote kansen bieden. Het motiveert mij om samen met verloskundigen en andere betrokken actoren binnen de geboortezorg de beste antwoorden binnen deze ontwikkelingen te vinden. Ik breng graag mijn brede en diverse ervaring in voor de KNOV, zodat wij met elkaar op vernieuwende en verfrissende manier kunnen werken aan mooie resultaten en daarmee aan een mooie toekomst voor het verloskundige vak."

Richard is tijdens de ALV in november 2018 gekozen tot bestuurslid van de KNOV.

Martin (M.) Groesz, bestuurslid

Door zijn ervaring als oud-directeur van Perined en oud-regioteamlid / programmamanager van de KNOV is Martin Groesz (1965) een bekend gezicht binnen de geboortezorg. Martin heeft een brede ervaring als zelfstandig programmamanager en personal coach en zet zich in voor vele projecten binnen de geboortezorg, zoals de realisatie van het actieprogramma kansrijke start.

"De veranderingen in de geboortezorg kunnen alleen gerealiseerd worden daar waar de zorg wordt geleverd: in de regio's bij de zorgprofessionals en de zwangeren. Dat is waar de aandacht en ondersteuning op gericht moet zijn. Elke regio is anders en vraagt om een specifieke eigen benadering. Als bestuurslid van de KNOV wil ik mij inzetten voor een majeure verbetering van de politiek bestuurlijk positie van de verloskundigen en op de positieve en constructieve ontwikkeling van de geboortezorg in de regio's."

Martin Groesz is tijdens de ALV in november 2018 gekozen tot bestuurslid van de KNOV.

Sophie (S.) Six

Sophie Six (1982) is verloskundige bij Verloskundigen 101 in Amsterdam. Vanaf 2015 is zij praktijkhouder. Zij heeft een brede achtergrond in de geboortezorg. Naast haar werk als verloskundige heeft Sophie zes jaar gewerkt als bestuurslid EVAA (Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland), waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter. Als voorzitter EVAA heeft zij zich onder andere ingezet voor de samenwerking met andere regio’s.

‘Voor het vormgeven van integrale geboortezorg zullen we als verloskundigen een ontwikkeling door moeten maken naar uitgebreidere verantwoordelijkheid en hiervoor de benodigde bekwaamheid en bevoegdheid moeten opdoen. Dit kunnen wij als verloskundigen, daar ben ik van overtuigd. Als bestuurslid van de KNOV zie ik het als mijn taak verloskundigen hierin te ondersteunen, zodat onze gezamenlijke visie in elke regio toepasbaar is. Door onze krachten in te zetten als verloskundigen laten we zwangere vrouwen, nu en in de toekomst, optimaal gebruik maken van de hoge kwaliteit zorg die eerstelijns en tweedelijns verloskundigen in Nederland bieden.’

Sophie is tijdens de ALV in juni 2019 gekozen tot bestuurslid van de KNOV.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid