KNOV Winkelmandje (0) Menu

Privacy & Disclaimer

28 augustus 2013

Gebruik van de site

De KNOV stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of bijgewerkt blijft.

Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, proberen we dat snel te corrigeren. U kunt de KNOV helpen fouten te verbeteren door een e-mail te sturen met op en aanmerkingen naar: communicatie@knov.nl

De KNOV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Hyperlinks en verwijzingen

Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door de KNOV worden beheerd. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt de KNOV dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Inlog voor leden

Het is niet toegestaan de persoonlijke inlogcodes aan derden beschikbaar te stellen.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNOV. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie: communicatie@knov.nl

Linken naar www.knov.nl
Linken naar de website van de KNOV is toegestaan, mits de goede naam van de KNOV niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van de KNOV wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage. Het gebruik van het KNOV logo is alleen toegestaan na toestemming van de afdeling communicatie

Aanpassen privacybeleid

De KNOV behoudt het recht om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina daarvoor.

Vragen en opmerkingen over deze website kunt u e-mailen naar communicatie@knov.nl

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid