KNOV Winkelmandje (0) Menu

Juridisch

 

Wetgeving

Gepubliceerd: 03 september 2020, laatste update: 12 mei 2021

De KNOV is allereerst een vraagbaak voor leden als het gaat om wetgeving (en veldnormen) van toepassing op het beroep, beroepsuitoefening en praktijkvoering. Dat behelst zowel gezondheidsrecht, bedrijfsrecht, bestuursrecht als tucht-en strafrecht. Alsmede de beroepscode. Daarnaast onderhoudt de KNOV contact met VWS en andere zorg-stakeholders, bijvoorbeeld voor onderhoud en aanpassingen van wetten en regels. Veelal na input rondes met KNOV leden.

Zie bijgaande pagina’s op de KNOV-site: Wetten en Beroepscode

Voortgang

12 mei 2021

Nieuwe wetgeving: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 van kracht

De WBTR voorziet in een aantal belangrijke wijzigingen voor de rechtspersonen, namelijk voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Mogelijk ben je als bestuurder (of commissaris) werkzaam voor een van de genoemde rechtspersonen, dan is de WBTR ook voor jou van belang. De WBTR is niet van toepassing op maatschappen.

Wat houdt de WBTR in?

De WBTR heeft als doel de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren en de wettelijke regeling voor alle rechtspersonen gelijk te trekken. Bestuursleden dienen met elkaar afspraken te maken over wat zij verstaan onder ‘goed bestuur’ en hoe zij er in de dagelijkse praktijk invulling aan geven.

De belangrijkste elementen van de WBTR zijn:

  • de introductie van een wettelijke basis voor een raad van commissarissen en een monistisch bestuurssysteem;
  • de invoering van de norm dat bestuurders en commissarissen 'zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming of organisatie';
  • de invoering van een tegenstrijdig-belangregeling die bestuurders uitsluit aan de beraadslaging en besluitvorming;
  • het opnemen van een regeling voor belet en ontstentenis in de statuten;
  • uniformering van regels voor aansprakelijkstelling in geval van faillissement;
  • de invoering van een regeling over meervoudig stemrecht.

Wat betekent de WBTR voor bestuurders of commissarissen van de genoemde rechtspersonen?

De WBTR treedt per 1 juli 2021 onmiddellijk in werking. Naast dat bestuursleden met elkaar afspraken moeten maken wat zij verstaan onder ‘goed bestuur’ en hoe ze er in de dagelijkse praktijk invulling aan geven, moeten mogelijk de statuten, reglementen of interne procedures worden aangepast. Bespreek daarom de statuten in je bestuur en kijk of ze nog up-to-date zijn. De statuten hoeven niet al op 1 juli 2021 te zijn aangepast, er is sprake van overgangsrecht. Bij een eerstvolgende statutenwijziging na 1 juli 2021 dienen de statuten gewijzigd worden zodat deze overeenstemmen met de WBTR.

Mocht je vragen hebben over de WBTR stuur dan een mail naar helpdesk@knov.nl.

Archief weergeven

Contactpersoon

Klarie de Boer

Klarie de Boer

kdeboer@knov.nl
Programma: Juridisch
Regio: Oost

Vragenuurtje in & uit de regio
Elke dinsdag 16:00 uur via Teams

Telefoon: 088-88 83 933

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur