KNOV Winkelmandje (0) Menu

Preventie

 

RIVM screeningen​

Gepubliceerd: 26 augustus 2020, laatste update: 08 april 2021

Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de landelijke bevolkingsonderzoeken. Ook screeningen, tijdens de zwangerschap en na de geboorte, horen hierbij. Bij alle bevolkingsonderzoeken en screeningen wordt gebruik gemaakt van landelijkeprogrammacommissies waarin betrokken stakeholders zitting hebben, zo ook (leden van) de KNOV. Doel van de screeningen is om aangeboren afwijkingen vroegtijdig op te sporen.

Door deel te nemen aan de programmacommissies is de KNOV betrokken bij het maken van landelijk uniforme afspraken, het opstellen van richtlijnen en draaiboeken en het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. Op basis van expertise zijn leden betrokken bij (en hebben zitting in) deze programmacommissies en bijbehorende werkgroepen:

· Hielprik

· Prenatale screening infectieziekten

· Prenatale screening Down + SEO

  Voortgang

  8 april 2021

  Counseling prenatale screening: onderdeel kwaliteitsregister?
  In een eerder bericht (11 februari en 25 maart) informeerden we al over het advies dat in opdracht van het RIVM is opgesteld om de scholing voor de counselors prenatale screening (PNS) anders op te stellen. Op dinsdag 6 april heeft de Programmacommissie van het RIVM dit advies vastgesteld. Het advies gaat uit van vertrouwen in de counselor, die zelf veel meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leerproces. Er komt nu meer keuzevrijheid voor counselors om te kiezen voor scholing en ook bij- en nascholingsinstituten kunnen scholing ontwikkelen (dus niet alleen de Regionale Centra en RIVM). Een mooie ontwikkeling die we van harte ondersteunen!

  Op 26 maart hebben we tijdens een themasessie in KNOV-verband stilgestaan bij dit advies en de mogelijkheid om het te koppelen aan het kwaliteitsregister verloskundigen. Met verloskundigen die betrokken zijn bij dit register (accreditatiecommissie, beleidsorgaan) en verloskundigen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het advies hebben we de ins en outs gesproken besproken. Er was bij de aanwezigen steun voor het scholingsadvies. Mooi als we de prenatale screening als de taak en verantwoordelijkheid zien van de verloskundige; dit past bij ons en we willen het op kwalitatief hoog niveau uitvoeren. In het verlengde daarvan is een koppeling met het kwaliteitsregister ook logisch. Tijdens de sessie zijn aandachtspunten voor het vervolg meegegeven. Ook werd nog stilgestaan bij het aantal (verplichte) counselgesprekken. Daarover informeerden we vorige week. Komende maand gaan we uitwerken hoe we de scholing voor prenatale screening kunnen koppelen met het kwaliteitsregister. Op de ALV in juni presenteren we hiervoor een voorstel.

  Archief weergeven

  Contactpersoon

  Patricia Jansen

  Patricia Jansen

  pjansen@knov.nl
  Programma: Preventie
  Regio: Zuidoost

  Vragenuurtje In & Uit de Regio
  Elke dinsdag 16:00 uur via Teams

  Telefoon: 088-88 83 930

  Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

  Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

  Word lid

  Contact

  Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

  Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur