KNOV stuurt brief aan VWS: IGO’s kunnen door onder reguliere bekostiging

17 februari 2022

Op dit moment loopt er een discussie over het al dan niet doorgaan van het experiment integrale bekostiging geboortezorg. De KNOV wil dat het experiment integrale bekostiging niet regulier wordt gemaakt. Tegelijkertijd vindt de KNOV ook dat de Integrale geboorteorganisaties (IGO’s) als organisatie door kunnen gaan. Dit klinkt voor sommigen tegenstrijdig, maar dat is het niet. 

Gegeven dat de beslissing over al dan niet doorgaan van de integrale bekostiging nog niet is genomen en onzeker is voor alle partijen, heeft de KNOV er bij de NZa en VWS meerdere malen op aangedrongen om ook een plan klaar te hebben voor de IGO’s wanneer integrale bekostiging niet door gaat. Daarmee creëer je zekerheid voor alle partijen ongeacht de beslissing die genomen wordt.

Helaas hebben de NZa en VWS aangegeven hier niet naar te willen kijken

Met het oog daarop heeft de KNOV aan het ministerie van VWS een brief gestuurd met daarin een technische uitwerking hoe een IGO door kan gaan onder de reguliere bekostiging. In de kern stelt de brief het volgende: 

  • organisatievorm, 
  • kwaliteit van zorg, 
  • verdelen achter de voordeur, 
  • contractering met de zorgverzekeraar, 
  • bevoegdheden van zorgverleners en 
  • gezamenlijke investeringen zijn volledig vrij binnen de reguliere bekostiging. 

Afspraken hierover kunnen ook gewoon doorgaan als het experiment verdwijnt

Getuige dat vergelijkbare afspraken in VSV’s zitten waar geen gebruik wordt gemaakt van de integrale bekostiging. De declaratie zal wel aanpassing vragen, maar dat is binnen een bekostigingssysteem eenvoudig op te lossen.

Deze brief sluit aan bij het voorstel van de KNOV om in de geboortezorg terug te gaan naar een gezamenlijke basis voor alle aanbieders in de geboortezorg

Het tweesporenbeleid heeft de afgelopen tijd met name geleid tot verdeeldheid en is in de praktijk verworden tot een eenzijdige focus van de overheid en zorgverzekeraars op integrale bekostiging. Vanuit een gezamenlijke basis kan worden gewerkt aan het verbeteren van de bekostiging op basis van het common eye rapport 'Stip op de horizon'.

Zo werken we samen aan de beste geboortezorg voor iedere zwangere en de beste start van ieder kind en gezien. Dit wil de KNOV vooropstellen.

Meer weten? 

Neem contact op met Job Paulus (jpaulus@knov.nl en 0658065205).