Infosheets met resultaten van verkenning project Vroegsignalering Leefstijl en Zwangerschap

10 maart 2021

Stoppen met roken, een alcoholvrije zwangerschap en gezonde voeding. Onmisbare gespreksonderwerpen voor verloskundigen met hun cliënten. Maar hoe maken jullie die onderwerpen bespreekbaar? Hebben jullie daar hulp bij nodig? En in welke vorm dan? In de zomer vroegen we jullie hierover een vragenlijst in te vullen. In het project Vroegsignalering Leefstijl & Zwangerschap hebben we 3 infosheets ontwikkeld met de resultaten van deze verkenning.

Wil je ook graag een steuntje in de rug bij het bespreken van leefstijl door bijvoorbeeld nieuwe interventietools te gebruiken in je praktijk? Of wil je daaraan een bijdrage leveren? Geef je dan op voor de pilot! Stuur voor je aanmelding of voor meer informatie een mail naar Angelique Anderson via aanderson@knov.nl of kijk op de website.

Project van de KNOV, Het Voedingscentrum en het Trimbos-instituut

Met dit samenwerkingsverband hebben we ons tot doel gesteld verloskundigen te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van leefstijl bij hun cliënten en hun partners. Via een online vragenlijst hebben jullie je input met ons gedeeld, waarvoor onze dank! De resultaten hebben we voor jullie overzichtelijk samengevat in 3 infosheets. Deze kun je downloaden in de webshop van het Trimbos-instituut:

Dit kunnen jullie verwachten

De komende tijd gaan we aan de slag met de resultaten. Dat betekent onder meer:

  • dat we bestaande materialen beter bekend maken, verder ontwikkelen en nieuwe materialen opzetten,
  • we de status van het preconceptieconsult onderzoeken en de mogelijkheid om dit consult in te zetten, verbeteren en
  • we een regionale werkwijzer opstellen.