Informeer uw cliënten over de klachtenprocedure

20 maart 2018

Het blijkt dat niet alle verloskundigenpraktijken hun cliënten goed informeren over de procedure voor het indienen van een klacht. Hoe gaat dat in uw praktijk?

Is het voor uw cliënten duidelijk hoe ze een klacht kunnen indienen? Is duidelijk wie de klachtenfunctionaris is, wat ze doet en hoe je die kan bereiken? En hoe en wanneer kan een cliënte naar de Geschilleninstantie Verloskunde?

Om de cliënten hierbij te ondersteunen, moeten de antwoorden op deze vragen duidelijk te vinden zijn op uw website en in een folder in de wachtkamer.

U kunt de 'Klachtenfolder voor cliënten' gebruiken om uw cliënten te informeren.