KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vul de enquête in om zicht te krijgen op de aard en frequentie van zorgvragen buiten de VIL

21 januari 2016

Hebben uw cliënten zorgvragen buiten de VIL of juist niet? 
Graag vragen wij u hoe dan ook om de enquête in te vullen om meer zicht te krijgen in de veelvuldigheid van de zorgvragen buiten de VIL/richtlijnen in Nederland. Als uw cliënten geen zorgvragen hebben buiten de VIL bent u zo klaar met het invullen van de enquete. 

Recent verscheen de leidraad “Omgaan met zwangeren die geadviseerde/geprotocolleerde zorg afwijzen”, deze leidraad geeft adviezen over de communicatie met deze zwangeren. Vul de enquête voor maandag 25 januari in om zicht te krijgen op de aard en frequentie van zorgvragen buiten de VIL. 

Toename zorgvragen buiten de VIL/richtlijnen

Er lijkt een toename te zijn van zorgvragen buiten de VIL/richtlijnen. Steeds meer zwangeren met een medische indicatie lijken ervoor te kiezen om thuis te bevallen. Hetzelfde geldt voor zwangeren die geheel zonder deskundige hulp willen bevallen. Ook zijn er zwangeren die zich niet willen aanpassen aan ziekenhuisprotocollen bij bepaalde medische indicaties.

De zorg is er dat dit leidt tot meer slechte perinatale en maternale uitkomsten. Aan de andere kant van het spectrum valt er een stijging waar te nemen in de vraag naar interventies zonder medische indicatie daartoe, zoals een keizersnede op verzoek.

De WONDER-studie

De WONDER-studie (Why Women Want Other or No DElivery care) doet onderzoek naar de achterliggende redenen waarom vrouwen niet in willen stemmen met het voorgestelde verloskundig beleid waardoor er meer zicht komt op de mogelijke weerstanden en wensen en de oorzaken van die weerstanden en wensen met de bedoeling om handvaten te krijgen voor aanbevelingen om tot een betere afstemming van zorgvraag en zorgaanbod te komen.

De enquête

Een onderdeel van de WONDER-studie is een enquête onder (praktiserende) verloskundigen en gynaecologen om een indruk te krijgen hoe vaak zorgverleners te maken krijgen met zorgwensen buiten de VIL/richtlijnen en om welke zorgwensen dat dan gaat. In de enquête wordt ook gevraagd naar uw mening over een aantal stellingen in het kader van een deelonderzoek naar de juridische implicaties van de huidige wetgeving.

Door het invullen van de enquête helpt u mee om zicht te krijgen op de aard en frequentie van zorgvragen buiten de VIL/richtlijnen in Nederland. Deze informatie is momenteel nog niet voorhanden. 

Vul de enquête in

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers via: wonderstudie@gmail.com

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur