KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vacature: Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit NVOG (AMSM)

De Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit van de NVOG (AMSM) is op zoek naar een verloskundige die actief lid is van de KNOV en/of van de werkgroep klinische verloskunde van de NVOG, bij voorkeur werkervaring en affiniteit met zowel eerste als tweede lijn en ervaring met evaluatie van zorg, zoals bijvoorbeeld (perinatale) audit.

Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit NVOG (AMSM)

Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit NVOG (AMSM) is ontstaan uit de samenvoeging van de Commissie Moedersterfte NVOG (1981) en de NethOSS (Netherlands Obstetric Surveillance System) in 2015 en heeft als opdracht factoren die van invloed zijn op moedersterfte en ernstige obstetrische morbiditeit in Nederland te bestuderen door middel van een Confidential
Enquiry.

De commissie is opgenomen in de Koepel Kwaliteit van de NVOG zodat de bevindingen een plaats kunnen krijgen in de kwaliteitscyclus (richtlijnen, kwaliteitsnormen, audits etc.) De data (Nethoss) gaan geregistreerd worden onder de paraplu van Perined. De bevindingen worden periodiek gemeld aan de leden van de NVOG middels voordrachten en publicaties. Er is de ambitie om dit breder te gaan doen binnen de geboortezorg.

In de AMSM hebben de volgende vaste leden zitting: obstetrisch perinatologen en algemeen gynaecologen met obstetrische interesse, een verloskundige, een VAGO lid en daarnaast een of meerdere externe leden met obstetrische expertise. Gestreefd wordt naar een vaste obstetrische anaesthesist als extern lid.

De externe AMSM leden zijn afkomstig uit beroepsgroepen die direct of nauw betrokken zijn bij de obstetrische zorg in Nederland.

De leden worden vervolgens voor onbepaalde tijd benoemd, tot maximaal de leeftijd van 67 jaar.

De AMSM wordt ondersteund door het bureau NVOG bij het beschikbaar maken van de
vergaderstukken voor de leden van de commissie op de besloten site van de NVOG.

Alle leden van de commissie presenteren de aan hun toegewezen casuïstiek tijdens de vergaderingen van de AMSM en vragen zo nodig extra informatie aan bij de betrokken hulpverleners. Andere taken van de commissie worden verdeeld over de leden.

Interesse?

Meer informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter of de secretaris van de commissie, respectievelijk Prof. Dr. Kitty Bloemenkamp, 088-755 3981, of Dr. Joke Schutte, 038- 424 7428.

Schriftelijke sollicitaties kunnen worden verzonden voor 1 juli 2019 aan: e.m.vanhouten@umcutrecht.nl

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 369 09 00 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur