KNOV Winkelmandje (0) Menu

Richtlijn ‘Chronische Bekkenpijn’

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) is de ontwikkeling van de richtlijn ‘Chronische Bekkenpijn’ in december 2018 gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn Chronische Bekkenpijn gereed voor commentaar.

Wat?

Vanuit zowel de beroepsgroep als patiënten(organisaties) is er behoefte aan een Nederlandse richtlijn omtrent chronische bekkenpijn. We weten niet hoeveel mensen in Nederland chronische bekkenpijn hebben. We weten wel dat de prevalentie van chronische pijn in algemene zin hoog is (18%) en dat 40% van deze patiënten zich niet adequaat behandeld voelt. De patiënt met chronische pijn heeft een hoge lijdensdruk vanwege de impact op meerdere terreinen van het leven. Voor chronische bekkenpijnpatiënten geldt dat er naast de pijn ook, vaak lastig te bespreken klachten zijn op gebied van mictie, defecatie en seks. De pijn en de beperkingen hebben ook gevolgen voor de maatschappij: de zorg voor pijnpatiënten is duur vanwege de vele zorgverleners die betrokken zijn bij diagnostiek en behandeling. Daarnaast is er veel extra vraag naar zorg vanwege de gevolgen van de chronische pijn zoals verlies van arbeid en sociale contacten. De conceptrichtlijn besteedt aandacht aan de volgende aspecten van de zorg voor patiënten met chronische bekkenpijn: taakverdeling in de zorg, diagnose, behandeling, evaluatie en organisatie van zorg.

Wanneer?

De commentaarfase loopt tot 29 mei 2020.

Hoe?

Download de conceptrichtlijn en het bijbehorende commentaarformulier en mail het ingevulde formulier uiterlijk 22 mei 2020 naar swalgemoed@knov.nl.

Wat levert het op?

Door uw commentaar is een betere afstemming tussen de betrokken beroepsgroepen mogelijk over dit onderwerp. U raakt bekend met de richtlijn (zie in ieder geval pagina’s 8 en 26 t/m 30). De werkelijk bestede uren kunt u noteren in het Kwaliteitsregister onder 'overige activiteiten' (categorie D). Dit dient u zelf in te voeren.

  • Commentaarformulier richtlijn Chronische Bekkenpijn (218 KB alleen voor leden)
  • Conceptrichtlijn Chronische Bekkenpijn (4 MB alleen voor leden)

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid