KNOV Winkelmandje (0) Menu

Project actualisatie gynaecologische modules NVOG – Totaalruptuur

Op initiatief van de NVOG wordt op korte termijn gestart met het project Actualisatie gynaecologische modules.

Het doel van dit project betreft de actualisatie van 24 modules uit 6 NVOG-richtlijnen. De module Totaalruptuur wordt multidisciplinair opgesteld door o.a. vertegenwoordigers van maag- & darmartsen, heelkunde, huisartsen, continentie verpleegkundigen, gynaecologen en verloskundigen. Een deel van dit project bevat een herziening van bestaande modules. Een aantal deelvragen zijn nieuw.

We zoeken schriftelijke inbreng en vertegenwoordiging in een clusterwerkgroep.

Knelpunten en inzichten

Voorafgaand aan de actualisatie vindt een knelpuntanalyse plaats. Deze analyse is schriftelijk. De KNOV nodigt haar leden uit om knelpunten en inzichten aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van deze modules. De bestede uren kun je zelf inbrengen in het Kwaliteitsregister door de uren in te voeren onder 'overige activiteiten' (categorie D). Door het leveren van commentaar raak je bekend met de richtlijn.

Knelpunten worden verzameld tot en met 10 januari 2021 en kunnen gemaild worden naar sthompson@knov.nl.

Clusterwerkgroep

De KNOV zoekt een verloskundige met affiniteit/inhoudsdeskundigheid op het onderwerp Totaalruptuur voor participatie in de clusterwerkgroep.

In de clusterwerkgroep zitten betrokkenen die zelf geen teksten schrijven, maar wel kritisch meelezen en meedenken met de conceptteksten. Tijdens het project zal één vergadering worden gepland waarin alle schrijfgroepleden en clusterwerkgroepleden bij elkaar komen om de geüpdatete conceptteksten te bespreken. Tijdens deze vergadering leveren clusterwerkgroepleden input voor overwegingen en aanbevelingen.

Aan het eind van het project ontvangt de KNOV het verzoek de richtlijnmodule(s) waar de expert aan heeft meegewerkt te autoriseren.

Van een clusterwerkgroeplid wordt het volgende verwacht:

 • geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen
 • beschikbaar om eventuele vragen van de schrijfgroep te beantwoorden tijdens het ontwikkelproces
 • voorbereiding van één vergadering van de clusterwerkgroep (ca. zomer 2021); voorafgaand aan de vergadering worden de modules in concept toegestuurd
 • aanwezig te zijn tijdens de clusterwerkgroepvergadering en actieve input leveren voor de overwegingen en aanbevelingen
 • zich te verdiepen in evidence-based richtlijnontwikkeling (zie bijlage: Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen)
 • bereid te zijn te werken in een digitale projectomgeving
 • het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject.

Meer informatie of interesse? Neem uiterlijk 9 januari 2021 contact op met Suzanne Thompson, SPM Kwaliteit en Wetenschap, sthompson@knov.nl.

Richtlijn Totaalruptuur Knelpuntanalyse

 • Knepuntanalyse totaalruptuur (18 KB alleen voor leden)

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur