KNOV Winkelmandje (0) Menu

Praat mee over de coaching van net afgestudeerde verloskundigen (NAV’s)

Voor het oprichten van de focusgroep 'Coaching van net afgestudeerde verloskundigen (NAV’s)' zijn wij op zoek naar praktiserende verloskundigen.

Met het project 'Coaching van net afgestudeerde verloskundigen' willen we NAV's ondersteunen door middel van coaching in de praktijk. Het gaat om het begeleiden van net afgestudeerde verloskundigen naar zelfstandige professionals die met voldoende vertrouwen beslissingen durven te nemen. Beslissingen die passend zijn bij de fysiologische verloskunde.

Ervaren verloskundigen die in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met NAV’s, willen we graag betrekken om de begeleiding aan NAV’s vorm te geven.

Waarom is dit belangrijk?

Uit recent nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de startende verloskundigen onzekerder zijn in hun zorgverlening in de eerste periode na afstuderen dan ervaren verloskundigen. Door deze onzekerheid is de kans groter dat zij sneller doorverwijzen en insturen naar de tweede lijn, met als gevolg een grotere kans op interventies. Ervaringen in het buitenland leren dat coaching (supportprogramma’s) een effectief middel is voor de ontwikkeling van de startende verloskundige naar ervaren verloskundige.

Aan de AVAG-locatie Groningen is in 2017 een promotietraject gestart - met subsidie vanuit het NWO (Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderwijs) - door Liesbeth Kool, met als uiteindelijk doel een coachingsprogramma op maat te ontwikkelen voor pas afgestudeerde Nederlandse verloskundigen. Om de implementatie van dit coachingsprogramma te laten slagen, wordt er gestart met het creëren van draagvlak onder de praktiseren (klinisch) verloskundigen in Nederland.

De focusgroep

Om ons zo breed mogelijk te oriënteren op dit onderwerp zijn zes focusgroepen nodig van minimaal acht ervaren verloskundigen.

In september komen de focusgroepen voor de eerste keer bijeen. In de bijeenkomsten worden onderzoeksuitkomsten en de praktijkmogelijkheden met elkaar verkend en besproken. De twee bijeenkomsten duren ieder twee uren en uiteraard er is er vacatie- en reiskostenvergoeding beschikbaar.

Draagt u bij aan de ontwikkeling van NAV's?

De focusgroepen worden op dit moment samengesteld. Uw deelname is hard nodig! Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van net afgestudeerde studenten? Meld u dan aan voor de focusgroep.

U kunt u aanmelden door onderstaand formulier te downloaden, in te vullen en deze vervolgens te sturen naar Ingrid Buiten via Ibuiten@knov.nl.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid