KNOV Winkelmandje (0) Menu

Oproep Overleg H3 praktijken – verbetering van de toeslag voor structureel verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid

29 april 2021

Wanneer de tweede lijns acute verloskundige zorg in een regio verdwijnt, kan dit forse en structurele effecten hebben op de eerstelijns praktijken. Met name de kosten en de tijd die verloskundigen kwijt zijn, kunnen fors stijgen. Praktijken die hiermee geconfronteerd worden kunnen aanspraak maken op de H3-toeslag zodat zij de kwaliteit kunnen leveren die de zwangere vrouw verdient. Op 21 april heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met praktijken in Nederland die gebruik moeten maken van deze toeslag structureel verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid.

Onwenselijke situatie

Daar waar de afgelopen jaren steeds de preferente zorgverzekeraar is gevolgd in de aanvraag en verantwoording van deze toeslag, zien we het afgelopen jaar dat er steeds meer zorgverzekeraars zijn die hun eigen beleid gaan voeren. Ook stellen ze nadere eisen aan de verantwoording, waardoor de administratieve lasten fors stijgen. Bovendien willen alle zorgverzekeraars de H3 toeslag afbouwen.

De KNOV is van mening dat dit zeer onwenselijk is. In de regio waar de tweede lijns acute verloskunde structureel is verdwenen, de afstanden (en daarmee risico’s) toenemen en er hierdoor veel onzekerheid is bij zwangere vrouwen, is het belangrijk goede eerste lijns zorg te kunnen bieden. Daar hoort dan ook structureel een passend tarief bij.

Het kan ook anders!

Met het oog daarop wil de KNOV, in samenwerking met de werkgroep H3 en de H3 praktijken, komen tot uniforme criteria. Er wordt een goede onderbouwing geformuleerd waarin beschreven staat wat deze H3 praktijken uniek maakt en wat daarbij een passend tarief is. Daarnaast wordt een voorstel voor verantwoording ontwikkeld zodat vooraf helder is welke verantwoording wordt verwacht. Deze verantwoording beperkt zich tot de noodzakelijk inzichten.

Met deze uniforme criteria gaan we het gesprek met de zorgverzekeraars aan. Om te laten zien dat het ook anders kan.

Ook aanmelden?

Mocht je ook een H3 praktijk zijn en geen uitnodiging hebben ontvangen. Meld je dan alsnog aan bij helpdesk@knov.nl.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur