KNOV Winkelmandje (0) Menu

Lever commentaar op de conceptmodules Pijnbehandeling tijdens de baring

De KNOV is op zoek naar verloskundigen die inhoudelijk commentaar willen leveren op de conceptmodules Pijnbehandeling tijdens de baring die zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.

De conceptmodules zijn ontwikkeld in samenwerking met (geboorte)zorgprofessionals, waaronder de KNOV. Onderstaande bijlage is de uitnodigingsbrief van de NVA. Hierin staat meer informatie over de totstandkoming van de conceptmodules.

Commentaar leveren

De conceptmodules bestaat uit 16 afzonderlijke modules. In het document 'Bijlagen bij de modules' zijn de evidencetabellen opgenomen behorende bij de betreffende module. Het is niet haalbaar dat één persoon commentaar levert op alle modules, daarom vragen wij u om één of meerdere modules en bijbehorende bijlage te becommentariëren. Dit houdt in dat als u commentaar levert op module 1, u ook commentaar levert op de bijlage bij module 1.

Let op: per module en bijlage is er een afzonderlijk commentaarformulier

In Module 16 (Samen beslissen) wordt de counseling over de behandeling van pijn tijdens de bevalling besproken. Module 1 t/m 15 beschrijven de effectiviteit van de verschillende vormen van pijnbehandeling.

Ter informatie is het rapport Meldactie pijnverlichting bij de bevalling van de Patiëntenfederatie bijgevoegd. De Patiëntenfederatie heeft verleden jaar een achterbanraadpleging gehouden over zorg rondom pijnverlichting bij de bevalling. De uitkomsten uit deze raadpleging zijn meegenomen in de overwegingen in de conceptmodules.

Commentaar leveren

Wij verzoeken u om vooral inhoudelijk commentaar te leveren, waarbij u gebruik maakt van de bijbehorende commentaarformulieren. De formulieren kunt u voor maandag 29 april 2019 mailen naar Marjolein Udo mudo@knov.nl. Voor een evenwichtige verdeling van het commentaar vraag ik u om eerst aan mij doorgeven te geven welke module u gaat becommentariëren.

De bestede uren kunt u zelf invoeren in het Kwaliteitsregister onder ‘overige deskundigheidsbevordering’ (categorie D). Door het leveren van commentaar doet u kennis op over de conceptmodules Pijnbehandeling tijdens de baring.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid