KNOV Winkelmandje (0) Menu

Kwaliteitskeurmerk voor stagebiedende praktijken en klinieken: een goed idee?

In opdracht van de SOV is de Landelijke Werkgroep Buitenschools Onderwijs (LWBO) is in samenwerking met de KNOV gestart met het opzetten van een kwaliteitssysteem voor Opleiders in de Verloskunde.

In de loop van het proces zijn de doelen van dit project geformuleerd als:

• Bewustwording beroepsgroep over verantwoordelijkheid voor het opleiden van toekomstig collega’s

• Verhogen van de status van opleider zijn in de verloskunde

• Opzetten systeem voor ontwikkelen opleiderscompetenties

Het proces van bewustwording en het verhogen van de status wordt gezien als middel om de kwaliteit te verbeteren en de capaciteit te verhogen.

Invullen

Vul de online vragenlijst in
Om de kwaliteit van opleiders zichtbaar te maken, denken we voor dit project na over het ontwikkelen van een kwaliteitskeurmerk voor stagebiedende praktijken en klinieken. De opleidingen inventariseren of er draagvlak is bij stagebegeleiders voor een dergelijk keurmerk via een online vragenlijst. De KNOV roept alle opleiders, zowel in de eerste als tweede lijn, deze lijst in te vullen. Het invullen kost ongeveer 5 minuten. Namens de opleidingen en KNOV vast hartelijk dank voor het invullen!

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid