KNOV Winkelmandje (0) Menu

Kom op 17 april naar bijeenkomst Platform Borstvoeding

10 april 2015

Het afgelopen jaar is door een groot aantal organisaties samengewerkt aan het bij elkaar brengen van expertise over borstvoeding. Graag willen wij u uitnodigen voor een feestelijke bijeenkomst op vrijdagmiddag 17 april a.s. bij Dudok in Den Haag, waar we de resultaten van deze inspanningen presenteren en vooruitkijken naar de toekomst.

Programma

Tijdens de bijeenkomst presenteren TNO en het RIVM de nieuwe resultaten van de Peiling Melkvoeding en de literatuurstudie naar de gezondheidseffecten van borstvoeding. Ook wordt aandacht besteed aan de Nederlandse vertaling van de WHO-Code en het nieuwe Charter voor Borstvoeding. Dit Charter voor Borstvoeding werkt aan een gemeenschappelijke agenda van beroepsverenigingen, maar ook van brancheorganisaties, vrijwilligersorganisaties, UNICEF Nederland en het Voedingscentrum, verenigd in het Platform Borstvoeding.


Aanmelden

Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. Mail vóór 14 april a.s. naar joosten@voedingscentrum.nl en laat weten óf en met hoeveel mensen u verwacht aanwezig te zijn.


Hopelijk zien we u vrijdagmiddag 17 april!

Met vriendelijke groet,
namens de platformpartijen,

Mw. Ir. C.A.J. Bemelmans 

manager programma’s Voedingscentrum 

voorzitter Platform Borstvoeding 

Drs. J.B. Wijbrandi
algemeen directeur UNICEF Nederland

Het Platform Borstvoeding bestaat uit vertegenwoordigers van:
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
Borstvoedingorganisatie La Leche League
Kenniscentrum Kraamzorg, mede namens Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamzorg (NBvK) en ActiZ
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), waaronder Netwerk eerstelijns KinderDiëtisten (NKD)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL)
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Stichting Babyvoeding (SBV)
Stichting Voedingscentrum Nederland (VC)
UNICEF Nederland
Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN)
Vereniging het Ouderschap
V&VN, Beroepsvereniging van Zorgprofessionals, Eerstelijnsverpleegkundigen, fractie Jeugdgezondheidszorg (V&VN, JGZ)
V&VN, Beroepsvereniging van Zorgprofessionals, Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie (V&VN, VOG)
Zorg voor borstvoeding certificering (ZvB)

Agendaleden zijn:
TNO
RIVM

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur