KNOV Winkelmandje (0) Menu

Intervisiebijeenkomst toetsgroepbegeleiders ITV

De KNOV wil graag meer in contact blijven met de toetsgroepbegeleiders (TGB) ITV, te weten waar u tegenaan loopt bij het begeleiden van de MIO-bijeenkomsten en waar eventueel behoefte is aan extra ondersteuning vanuit de KNOV. Daarom organiseert de KNOV voor deelnemers aan de cursus TGB een intervisiebijeenkomst.

Deze bijeenkomst wordt uitgezet als pilot en is gratis te volgen. Afhankelijk van de intervisie bijeenkomst en evaluatie, wordt dit mogelijk structureler ingezet voor TGB-ers.

Programma

De opzet van deze bijeenkomst is tweeledig:

  • Als vorm van bij- /nascholing wordt een training van twee uur over conflicthantering aangeboden (een vervolgstap op het feedback geven in moeilijke situaties);
  • Intervisie (uitwisselen van ervaringen als TGB-er, vier uur).
De bijeenkomst duurt 6 uur. Accreditatie wordt aangevraagd (2 punten voor bij- en nascholing en 4 MIO punten).

Doelgroep

De intervisiebijeenkomst is bedoeld voor toetsgroepbegeleiders ITV die op dit moment ook daadwerkelijk een toetsgroep begeleiden en de training TGB hebben gevolgd.

Wanneer?

Data opties: 14 of 16 januari 2019 van 10.00 16.00 uur.

Het aantal plekken is beperkt. Inschrijven kan tot uiterlijk 14 december a.s. U kunt uw reactie mailen naar Astrid Wouterse: awouterse@knov.nl. In deze mail kunt u aangeven welke dagen u beschikbaar bent.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid