KNOV Winkelmandje (0) Menu

Gezocht: Leden voor de Geschilleninstantie Verloskunde

Reageer voor 15 mei

De Stichting Geschilleninstantie Verloskundigen zoekt één of meer verloskundigen ter uitbreiding voor hun pool van leden. De pool bestaat uit minimaal 6 tot 8 leden, voorgedragen door de KNOV of door een cliëntenorganisatie.

Leden leveren een actieve & deskundige bijdrage aan de behandeling van en het beoordelen van geschillen en het mede beoordelen van de concept-uitspraken. Interesse? Reageer dan voor 15 mei.

Geschilleninstantie Verloskunde

De Geschilleninstantie Verloskunde behandelt klachten die door cliënten uit het hele land tegen verloskundigen en echoscopisten worden ingediend. Zij doet juridisch bindende uitspraken over deze klachten en kan een schadevergoeding tot maximaal € 25.000,- toekennen .De geschilleninstantie heeft een onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Profiel verloskundig lid Geschilleninstantie Verloskunde

Ter uitbreiding van de pool van verloskundige leden zoekt de Stichting Geschilleninstantie Verloskunde een of meer verloskundigen. Wij zoeken personen die:

 • In het bezit zijn van de Nederlandse bevoegdheid voor verloskundige
 • Actief zijn als praktiserend eerstelijns verloskundige
 • Tenminste zeven jaar ervaring hebben als eerstelijns verloskundige
 • of Actief zijn als praktiserend eerstelijns echoscopist met tenminste vijf jaar ervaring
 • In staat zijn tot een objectief oordeel
 • Goede contactuele eigenschappen hebben
 • Aantoonbare belangstelling voor de verloskundige zorg in brede zin hebben
 • Actieve participatie in VSV's en betrokkenheid bij het ontwikkelen van protocollen hebben een pré
De zittingstermijn van de leden van de Geschilleninstantie bedraagt vier jaar, waarna tweemaal herbenoeming mogelijk is.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het actief leveren van een deskundige bijdrage aan de behandeling van en het beoordelen van geschillen en het mede beoordelen van de concept-uitspraken. Dit houdt onder meer in het voorbereiden van een geschil, het overleggen tijdens vergaderingen en het bijwonen van hoorzittingen. Het aantal hoorzittingen van de Geschilleninstantie is afhankelijk van het aantal en de aard van de geschillen. De hoorzittingen worden nabij de woonplaats van de cliënt gehouden en kan ook al vanwege de benodigde reistijd meer dan een dagdeel in beslag nemen. De vergaderingen vinden regelmatig plaats waarvoor, afhankelijk van het onderwerp, de geschilleninstantie al dan niet voltallig wordt opgeroepen. De vergaderingen en de hoorzittingen vragen enige uren voorbereidingstijd. Voor de vergaderingen en de hoorzittingen ontvangen de leden een vacatievergoeding.

Reageren en informatie

Hebt u interesse in deze functie, stuur dan vóór 15 mei 2017 een brief met motivatie en cv naar het secretariaat van de SGV, t.a.v. mevrouw E. van Mackelenbergh, info@geschilleninstantieverloskunde.nl of Postbus 2001, 3500 GA Utrecht.

Neem voor meer informatie contact op met bij Elsemarie van Mackelenbergh, ambtelijk secretaris, tel. 073 6891890.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid