KNOV Winkelmandje (0) Menu

Ervaring met keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap?

Heeft u ervaring met de keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap via een of meer van de volgende 3 organisaties?

Wilt u dan (graag voor 10 mei 2020) contact opnemen met Rosanne van der Sterre-Poolen, rpoolen@knov.nl, voor het beantwoorden van een aantal vragen? Alvast bedankt.

Toelichting

Medio 2018 is het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen opgesteld. Eén van de onderdelen van het Zevenpuntenplan betreft de ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap. Er is in Nederland een infrastructuur voor ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap, waaronder het voeren van keuzehulpgesprekken. Verschillende partijen bieden de keuzehulpgesprekken aan. De GGD-en nemen een groot deel van de keuzehulpgesprekken voor hun rekening. Daarnaast zijn er verschillende andere partijen.

De afgelopen tijd heeft het ministerie van VWS maatregelen genomen om de financiering van de keuzehulpgesprekken structureel te borgen. Vanaf 1 juni 2019 geldt er een open house constructie. Via deze constructie kunnen partijen die voldoen aan kwaliteitscriteria een contract sluiten met de overheid en financiering ontvangen voor keuzehulpgesprekken. Op dit moment worden drie partijen gefinancierd vanuit deze open house constructie: Siriz, Stichting SJP en Altra.

Momenteel toetst het Toetsingspanel Keuzehulp in hoeverre de drie genoemde aanbieders daadwerkelijk voldoen aan de kwaliteitscriteria van de open house. Het Toetsingspanel Keuzehulp is door het ministerie van VWS ingesteld. Om te komen tot een adequaat advies aan het ministerie van VWS vindt het Toetsingspanel het wenselijk te spreken met verschillende partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de keuzehulp bij onbedoelde zwangerschappen. In dat kader is de KNOV betrokken.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid