KNOV Winkelmandje (0) Menu

Zorgverzekeraar mag niet alleen om te straffen selectief contracteren

16 mei 2019

Gisteren is de wettelijke termijn verlopen dat Zilveren Kruis nog kon protesteren tegen de uitspraak in het hoger beroep in de zaak die verloskundigenpraktijk Onder De Linde in Haarlem had aangespannen over selectieve contractering. Verloskundigenpraktijken mogen niet worden uitgesloten van contractering om oneigenlijke gronden. Met de uitspraak van de rechter is vast komen te staan dat een zorgverzekeraar niet selectief mag contracteren alleen om te straffen.

Achtergrond

In 2017 hadden 446 van de 563 verloskundigenpraktijken hun contract met Zilveren Kruis voor het verlenen van zorg in de jaren 2017 en 2018 opgezegd. De reden hiervoor was de mededeling van Zilveren Kruis om over 2018 niet de hogere tarieven (+13%) te vergoeden die door de NZa waren vastgesteld. Kort daarna bood Zilveren Kruis het merendeel van deze verloskundigenpraktijken via een addendum op het niet opgezegd beschouwde contract aan toch bereid te zijn om het hogere maximumtarief van de NZa te hanteren. Een klein deel van de praktijken werd echter uitgesloten en ontving dit aanbod niet. Waarom? Zilveren Kruis gaf toe met hun maatregel een signaal te willen geven aan verloskundigen (en andere zorgaanbieders) en hen te bestraffen voor hun gedrag.

De criteria

De criteria voor de uitsluiting luidden als volgt:

  1. 80% van de verzekerden moest bij dezelfde verloskundigen terecht kunnen bij een nieuwe zwangerschap.
  2. Een zwangere vrouw moet binnen 15 minuten bij een gecontracteerde verloskundige terecht kunnen (postcodegebied is leidend).
  3. Wanneer het onder 2 genoemde tot een te lage contracteergraad leidt, wordt per postcodegebied gekeken naar de grootste dichtstbijzijnde praktijk.
  4. Deze stappen worden herhaald tot de gewenste contracteergraad van 80% is bereikt.

Aan de hand van deze criteria werd bepaald met welke praktijken opnieuw een contract werd aangegaan. 19 praktijken werden daardoor buitengesloten zonder dat daar de inzet op kwaliteitsverbetering of beheersing van de zorgkosten aan ten grondslag lag. Door deze uitspraak is duidelijk dat dit in ieder geval voor de verloskundigenpraktijk Onder De Linde, niet is toegestaan.

Bekeken wordt op welke wijze de andere praktijken die in dezelfde situatie zaten van deze uitspraak gebruik kunnen maken om hun geleden schade te verhalen.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 282 31 00* of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

*Per 1 oktober 2019 wijzigt dit telefoonnummer in: 030 369 09 00