KNOV Winkelmandje (0) Menu

Verwerkersovereenkomsten AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

15 mei 2018

De KNOV heeft verloskundigen toegezegd verwerkersovereenkomsten vast te stellen met Vrumun, Orfeus, Onatal, Perined, Vecozo en Peridos. Wij informeren u over de stand van zaken.

De softwareleveranciers

De softwareleveranciers Vrumun, Orfeus en Onatal stellen softwarepakketten beschikbaar voor de verloskundige praktijk. In de woorden van de AVG 'verwerken zij gegevens ten behoeve van' de verloskundigen en zijn zij verwerker. Elke verloskundigenpraktijk moet een overeenkomst afsluiten met de eigen softwareleverancier, de verwerkersovereenkomst.

De drie softwareleveranciers Vrumun, Orfeus en Onatal hebben hiervoor een eigen model opgesteld. De KNOV heeft de modellen opgevraagd. Als de verwerkersovereenkomsten binnen zijn, kan de KNOV u adviseren. Dat doen we via onze website.

Perined

Perined heeft als doelstelling om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten. Doelstelling van Perined is dus niet beperkt tot alleen het verwerken van gegevens voor de verloskundigen waardoor Perined geen verwerker is. Er is geen verwerkersovereenkomst nodig (let op: wegens wijziging is er een nieuwe berichtgeving over deze verwerkersovereenkomst. Zie nieuwe berichtgeving AVG).

De AVG heeft de mogelijkheid om medische gegevens te verwerken zonder toestemming als dat noodzakelijk is voor 'waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg'. Gezien de doelstelling van Perined zou je hiervan uit kunnen gaan en is er dus geen toestemming nodig van de cliënte.

Wel moet de zwangere worden ingelicht. Dit kan aan de hand van de folder Zwanger!

Peridos

Peridos is het landelijke digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en het structureel echoscopish onderzoek (SEO) gegevens vastleggen. Gegevens om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en optimaliseren.

Ook Peridos werkt niet in opdracht van de verloskundige. Er is daarom geen verwerkersovereenkomst nodig tussen Peridos en de verloskundigenpraktijk. Toestemming is ook niet nodig. De zwangere moet wel worden geïnformeerd. Dit kan aan de hand van de folder Zwanger!

Vecozo

Vecozo speelt een maatschappelijke rol in de kostenbeheersing in de Nederlandse zorgsector. Met het digitaal communicatiepunt richten zij zich op het verlagen van de administratieve lasten van alle ketenpartijen in de zorg.

Vecozo werkt niet in opdracht van de verloskundige en daarom is er geen sprake van een verwerkersrelatie tussen verloskundige en Vecozo. Er is geen verwerkersovereenkomst nodig.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid