KNOV Winkelmandje (0) Menu

Veranderde kwaliteitseisen counselors prenatale screening

17 februari 2017

Alle zwangeren kunnen naar verwachting vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom. Omdat het screeningsprogramma ingrijpend verandert, worden alle counselors bijgeschoold.

Bij- en nascholing

  • Bijscholing van de theoretische kennis vindt plaats tijdens de verplichte nascholingen in maart 2017 die worden verzorgd door de Regionale Centra.\
  • Alle counselors moeten verplicht 1 keer per 2 jaar een door de Regionale Centra goedgekeurde bijscholing specifiek op het gebied van counselingsvaardigheden gaan volgen. Deze wijziging gaat in per 1 april 2017. Er wordt tot eind 2018 de tijd gegeven om aan de eis van de vaardigheidstraining te voldoen.

Nieuwe versie DIN

Alle counselors moeten verplicht 1 keer per 2 jaar de meest recente versie van de DIN (DIN 2.1 per 16/2/2017 beschikbaar) doorlopen. Voor meer informatie kunt u www.rivm.nl/din raadplegen.

Vanwege de verwachte start van de TRIDENT-2 studie per 1 april 2017, dient de DIN 2.1 voor 1 april 2017 te zijn doorlopen.

Veranderende kwaliteitseisen counselors

Met de invoering van de NIPT worden ook de kwaliteitseisen voor counselors aangescherpt en uitgebreid. Reden hiervoor is het verder verbeteren van de kwaliteit van de counseling prenatale screening. De wijzigingen zijn als volgt:

-Counseling prenatale screening moet zo georganiseerd zijn dat er minimaal 30 minuten beschikbaar zijn voor counseling (per 1/7/2017).

-Counseling prenatale screening vindt plaats in een apart gesprek (dus los van bijvoorbeeld de obstetrische intake of een echoscopie) (per 1/7/2017).

Counseling NIPT als eerste screeningstest niet eerder dan 1 april 2017

Als zwangeren ervoor kiezen hun kind te laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom, kunnen zij vanaf 1 april 2017 in het kader van TRIDENT-2 kiezen voor de combinatietest of de NIPT als eerste test. Het is pas vanaf 1 april 2017 mogelijk om de NIPT in de counselingsgesprekken als extra keuze aan te bieden aan alle zwangeren die dat wensen. Om de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, vraagt het RIVM van u om voor 1 april nog niet over deze opties actief te gaan counselen.

Informatie en advies

Omdat de wijzigingen een grote impact kunnen hebben op uw praktijkvoering, in een toch al drukke periode met andere veranderingen zoals de integrale geboortezorg, is uw Regionaal Centrum bereid om met u mee te denken. Tevens kunt u bij uw Regionaal Centrum terecht voor vragen.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid