KNOV Winkelmandje (0) Menu

Stijging aantal abortussen

16 februari 2017

In 2015 was er, voor het eerst sinds 2008, sprake van een lichte stijging van het aantal abortussen. Er waren in 2015 30.803 zwangerschapsafbrekingen, 442 meer dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de landelijke abortusregistratie van de Rutgers Nisso Groep en cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Cijfers zwangerschapsafbrekingen

Het is voor het eerst dat vrouwen tussen 25 en 30 jaar de grootste groep vormen bij de zwangerschapsafbrekingen (7.339 abortussen in deze leeftijdscategorie). Dit was voorheen altijd de groep van 20 tot 25 jaar. In deze groep daalt het aantal abortussen sinds een aantal jaar. De groep 25 tot 30 jaar vertoont een geleidelijke stijging sinds 2007.

In 2015 werden er 3 procent minder tienerzwangerschappen afgebroken dan het jaar ervoor. Sinds 2002 daalt het aantal afgebroken tienerzwangerschappen. Bij 13 procent van de abortussen ging het om vrouwen die in het buitenland wonen en voor de behandeling naar Nederland kwamen.

In 1024 gevallen (4,6 procent van de zwangerschapsafbrekingen) was er een relatie tussen prenatale diagnostiek en de abortus. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Van de in Nederland woonachtige vrouwen die een abortus lieten uitvoeren, was in 2015 42 procent van Nederlandse afkomst. De overige 58 procent is eerste of tweede generatie allochtoon. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen blijven de groep met het hoogste risico van een abortus. Het geschatte abortuscijfer voor Antilliaanse vrouwen is 44,1 per duizend. Voor autochtone vrouwen is het abortuscijfer 4,7. Aan de stijging van het aantal abortussen dragen zowel autochtone als allochtone vrouwen bij.

Pil niet in basispakket zorgverzekering

Voor de groep 20-24 jaar is de vergoeding van de anticonceptie door de ziektekostenverzekering vorig jaar verslechterd. Volgens Rutgers Nisso Groep is dat mogelijk een oorzaak van de relatief hoge abortuscijfers van deze groep. Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen en Rutgers pleiten daarom voor een terugkeer van de pil in het basispakket. Het kabinet wil de anticonceptiepil niet terug in het basispakket van de zorgverzekering. Minister Edith Schippers spreekt over een lichte stijging, waaraan geen grote conclusies verbonden kunnen worden. Ze benadrukt dat in het verleden anticonceptie twee keer in en uit het pakket is gegaan "zonder relatie met abortuscijfers''.

Landelijke abortusregistratie

De landelijke abortusregistratie (LAR) van de Rutgers Nisso Groep is gebaseerd op gegevens van veertien van de zestien abortusklinieken in Nederland, aangevuld met cijfers die de Inspectie voor de Gezondheidszorg ieder jaar rapporteert in het kader van de Wet afbreking zwangerschap.

Meer informatie

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid