KNOV Winkelmandje (0) Menu

Resultaten ALV 15 juni: sessie deskundigheidsbevordering

02 augustus 2018

Tijdens de ALV van juni 2018 vond de sessie 'deskundigheidsbevordering' plaats. Het doel van deze sessie was het inzichtelijk maken van de leerbehoeften van de leden, gekoppeld aan de CanMEDs rollen.

Tijdens deze sessie is aan de leden gevraagd om individueel 5 van de 9 CanMEDs rollen te kiezen waarop zij/hij zich als (klinisch) verloskundige wilde nascholen in de komende vijf jaar. Aan de hand van deze 5 CanMEDs rollen konden er maximaal drie scholingsthema's ingevuld worden.

Resultaten

In totaal heeft de KNOV 157 suggesties voor scholingsthema's ontvangen, gekoppeld aan de CanMEDS rollen. De CanMEDs rollen 'Medisch Deskundige' en 'Samenwerker' stonden op een gedeelde eerste plaats en werden beiden 28 keer genoemd. Daarna volgden 'Coach/Counseler' (22), 'Academicus' (20), 'Communicator', 'Organisator' en 'Innovator' (18), 'Beroepsbeoefenaar' (17) en tot slot 'Gezondheidsbevorderaar' (13).

Van de scholingsthema's is de volgende top tien samengesteld:

 1. Scholing over het doen en uitdiepen van wetenschappelijk onderzoek, het interpreteren van onderzoek en het vertalen van de onderzoeksresultaten naar de praktijk.
 2. Preventie (motiveren stoppen met roken, gezonde voeding, leefstijladviezen, onderwijs aan de middelbare school)
 3. Acute zorg (vooral tussen de collega's van de eerste en tweede lijn)
 4. Multidisciplinaire samenwerking en scholing (m.b.t. integrale geboortezorg in regio's)
 5. Coaching en counseling (buiten de richtlijn en bij trauma)
 6. Profilering en positionering
 7. Communicatie
 8. Leiding geven
 9. Samenwerken in teamverband
 10. Het betrekken van studenten.

Tevens zijn er een aantal goede suggesties gedaan over de vorm van scholing. Een journal club, e-learning en praktische tools ter ondersteuning (zoals een app) werden hierbij genoemd. De KNOV zal deze suggesties meenemen.

Een opvallend resultaat uit de sessie is dat de KNOV een aantal van de bovengenoemde thema's heeft aangeboden in het verleden. Echter, een aantal van deze thema's zijn vervolgens geannuleerd vanwege het lage aantal aanmeldingen. De oorzaak hiervan is tot op heden onbekend.

Het huidige scholingsaanbod is terug te vinden op PE-online.

Heeft u suggesties?

Heeft u suggesties met betrekking tot de vorm waarin nascholing wordt aangeboden? De KNOV nodigt u van harte uit om hierover mee te denken. Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met Sharon Schouten via sschouten@knov.nl.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid