KNOV Winkelmandje (0) Menu

Professionele invloed op de contractering van verzekeraars groeit!

11 april 2019

Soms lijkt het alsof zorgverzekeraars zelf bepalen wat belangrijk is aan zorg voor mensen en dat zorgprofessionals daar niet aan te pas komen. Aan die invloed van professionals valt veel te verbeteren, maar de invloed van verloskundigen bij monde van de KNOV is toch aanzienlijk aan het worden. In de afgelopen jaren is er gebouwd aan de inrichting en het vertrouwen, waardoor zorgverzekeraars vaak luisteren naar wat professionals op de kwalitatieve voorwaarden van de zorgcontracten toe te voegen of af te dingen hebben.

Hoe werkt die invloed?

Het hele jaar door voeren medewerkers van de KNOV en verloskundigen overleg met de zorgverzekeraars. Zo’n twintig verloskundigen bereiden met medewerkers van de KNOV het overleg met de verzekeraar voor in het Intern Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars (IVOZ). Zij vaardigen twee of drie leden en de beleidsadviseur van de KNOV af naar het Verloskundig Overleg met de Zorgverzekeraars (VOZ). Deze overleggen vinden op initiatief van de KNOV tegenwoordig plaats met de beleidsmakers / zorginkopers van de verzekeraars, in plaats van de relatiemanagers, zodat er ook daadwerkelijk zaken gedaan kunnen worden.

Waarover gaan die overleggen?

De afstemming over het inkoopbeleid en de contracten van de verzekeraars gaat over kwalitatieve voorwaarden, bijvoorbeeld over hoe verzekeraars de kwaliteit van verloskundigen interpreteren. Als ze bijvoorbeeld stellen dat verloskundigen aan niveau 4 van de CPZ-ladder moeten voldoen, kan de afvaardiging daarover protesteren. De CPZ-ladder is een verouderd instrument en was niet voorschrijvend voor de organisatie van de zorg. De zorgstandaard moet geïmplementeerd worden en regio’s kunnen de voortgang bijhouden via de implementatietool of de VSV-spiegel.

Er mag niet afgestemd worden over de tarieven. Onderlinge afspraken maken over tarieven door zorgprofessionals is in Nederland niet toegestaan.

Tijdlijn

Er zijn een paar belangrijke momenten in het jaar waarbij de contractering tot stand komt. Van november tot 1 april wordt het inkoopbeleid voorbereid.
In die periode zijn er meestal twee overleggen, waarin verloskundigen en KNOV terugblikken op het afgelopen jaar en ook vooruitkijken. Wat was er goed en wat moet er anders. Daarbij neemt de KNOV uiteraard de input vanuit de leden mee.
Op 1 april (geen grap) wordt het inkoopbeleid gepubliceerd. In principe hoeven verzekeraars hun conceptinkoopbeleid niet voor te leggen aan de professionals, maar drie van de vier grote zorgverzekeraars doen dat wel. Ze vinden de input vanuit de professionals belangrijk en hebben baat bij een goed aansluitend inkoopbeleid. De KNOV zorgt ervoor dat alle leden er kennis van kunnen nemen door de inkoopdocumenten van alle verzekeraars te publiceren op de KNOV-website. Eventueel vindt verdere afstemming plaats als het nodig is om pijnpunten in het gepubliceerde inkoopbeleid te bespreken en tot oplossingen te komen. Op die manier wordt gezorgd dat de contracten de juiste kwalitatieve voorwaarden bevatten

Vanaf de zomerperiode tot 1 november loopt dan de contractering. Verloskundigen hebben de keuze om de aangeboden contracten van de verzekeraars al dan niet te accepteren. Als er rare dingen in het contract zitten, zal er weer overleg zijn, op dezelfde manier: IVOZ met een brede groep verloskundigen en daarna VOZ met een afvaardiging en verzekeraars.

In die periode informeert de KNOV de leden wederom over ontwikkelingen. Tot 31 oktober is het mogelijk om het contract via het Vecozo-portaal af te sluiten en daarna kunnen verzekeraars polissen gaan aanbieden aan hun verzekerden. Hoe dat uitpakt kan dan weer worden geëvalueerd in het volgende IVOZ en VOZ overleg.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid