KNOV Winkelmandje (0) Menu

Proces bevoegdheid frenulotomie door verloskundigen

23 november 2018

Leden hebben in groten getale de KNOV verzocht om werk te maken van de bevoegdheid voor het uitvoeren van frenulotomie door verloskundigen.

Frenulotomie is niet opgenomen in de lijst met voorbehouden handelingen van verloskundigen. De KNOV heeft altijd het standpunt ingenomen dat verloskundigen deze bevoegdheid niet hebben. Maar er zijn ook nog andere interpretaties van dit vraagstuk mogelijk. Zo zou frenulotomie kunnen vallen onder het bevorderen van de borstvoeding of het bevorderen van een gezonde kraamperiode.

Vier vragen van VWS

Om die reden heeft de KNOV met VWS een gesprek gevoerd over de bevoegdheid en gevraagd of er een AMvB- wijziging nodig zou zijn om de bevoegdheid te kunnen regelen. In reactie daarop heeft VWS de volgende vier vragen voorgelegd aan de KNOV:

  1. Wordt deze handeling binnen de initiële opleiding gedoceerd?
  2. Is het zo dat verloskundigen ook deze handeling zelf indiceren? (o.a. risicoafweging van de consequenties maken)
  3. Kan de KNOV een steunbetuiging van de beroepsgroep die anders/ook deze handeling verricht aanleveren? In ieder geval moet blijken dat een andere beroepsvereniging dit ook als een handeling van de verloskundige ziet.
  4. Is dit een handeling die zou kunnen worden gezien als 'het voorkomen van afwijkingen bij een kind'? (zie huidige AMvB).

De KNOV is bezig met de beantwoording van deze vragen. Hierna zal VWS bepalen of een wijziging van de AMvB nodig is en dan zal de KNOV dit traject verder inzetten.

Hebt u belangrijke informatie met betrekking tot bovenstaande vragen die ons kan helpen in de beantwoording? Mail dit dan alstublieft naar helpdesk@knov.nl.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid