KNOV Winkelmandje (0) Menu

Pilot ‘Gegevensoverdracht tussen Verloskundigen, Kraamzorg en JGZ’ per 1 april 2012 van start

21 februari 2012

De KNOV komt graag in contact met deelnemende verloskundigen
Op 1 april 2012 start de pilot ‘Gegevensoverdracht tussen Verloskundigen, Kraamzorg en JGZ’. Wij komen graag in contact met verloskundigen die benaderd zijn voor deelname aan de pilot ‘Gegevensoverdracht tussen Verloskundigen, Kraamzorg en JGZ’. Zo kunnen we de specifieke ervaringen van verloskundigen in de testregio’s volgen.

Bent u betrokken bij de pilot of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de KNOV helpdesk: helpdesk@knov.nl of 800- 566 8555

Achtergrondinformatie 'Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg’
In 2011 is het standpunt 'Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg’ door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) in samenwerking met de beroepsverenigingen en koepelorganisaties op het gebied van huisartsengeneeskunde (NHG), kraamzorg (Actiz en BTN), verloskunde (KNOV) en jeugdgezondheidszorg ontwikkeld. Ter voorbereiding op de landelijk uitvoering in 2013 starten binnenkort drie pilots om na te gaan hoe de voorstellen uitwerken in de praktijk.

Focus op praktijk
Primaire focus van de pilot is de manier waarop de gegevensoverdracht tussen verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg in de praktijk verloopt. Anderzijds gaat het om het opdoen van ervaringen met de voorlopige schriftelijke overdracht van een set gegevens als voorloper op digitale overdracht.

Doel van het standpunt
Het doel van het standpunt is de continuïteit van zorg voor kind en ouder optimaal te laten verlopen. De ervaringen uit de pilots vormen een bron aan informatie, waarbij knelpunten -waar mogelijk- worden opgelost om de landelijke implementatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De pilotregio’s
Er is gekozen voor de volgende drie testregio’s, zodat er voldoende variatie bestaat en de geleerde lessen optimaal te vertalen zijn naar verbeterpunten voor de diverse uitvoeringspraktijken:
• Utrecht (GGD Utrecht)
• Eindhoven (Thuiszorgorganisatie ZuidZorg)
• Zeeland (GGD Zeeland)
Het is de bedoeling dat in de pilots wordt samengewerkt in de gegevensoverdracht tussen kraamzorg, verloskunde, huisartsenzorg en jeugdgezondheidszorg. Per pilotregio wordt een aantal organisaties uitgenodigd voor deelname. Verloskundigen in deze test regio’s kunnen door kraamzorg/ jeugdgezondheidszorgorganisaties worden benaderd om mee te werken aan de pilot.

Duur en omvang van de pilot
De concrete uitvoering van de pilot zal drie maanden in beslag nemen (april – juni 2012) waarin per pilot circa 100 moeders worden geïncludeerd. Het NCJ monitort de uitvoering van de pilot; op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor de landelijke implementatie in 2013. De pilotresultaten kunnen aanleiding geven om het standpunt aan te passen voor de landelijke implementatie in 2013.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur