KNOV Winkelmandje (0) Menu

Opheffen KNOV-werkgroep corona

16 juni 2021

Het aantal coronabesmettingen neemt af en er is steeds meer bekend over vaccinaties van en voor verloskundigen en zwangeren. Hierdoor nemen de werkzaamheden van de KNOV-werkgroep Corona langzaam af. Per 1 juli 2021 wordt de werkgroep daarom opgeheven.

In april 2020 is de werkgroep Corona gestart, na het beëindigen van de samenwerking tussen de KNOV en de taskforce. De werkgroep heeft vele documenten voor leden en clienten opgeleverd. Er is door de KNOV geparticipeerd in de FMS overleggen, waarin Corine Verhoeven namens de KNOV zitting nam, en Nalonya van der Laan namens de KNOV werkgroep Corona. Daarnaast heeft de werkgroep Corona actief deelgenomen aan andere overleggen met ketenpartners NVOG, BO Geboortezorg, NVK, VWS, het RIVM en de GGD. Ook heeft de werkgroep twee webinars georganiseerd voor leden. De werkgroep heeft samengewerkt met de Geboortebeweging aan actieve cliënt participatie.

De werkgroep levert nog lessons learned op ter voorbereiding op mogelijke pandemieën in de toekomst. Twee werkgroepleden blijven actief in de klankbordgroep Kwaliteit & Wetenschap.

Het mailadres corona@knov.nl wordt opgeheven. Vragen kunnen gesteld worden aan via de helpdesk (helpdesk@knov.nl) of de Programma Manager Inhoud (rvandersterre@knov.nl).

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur